Ensomhedens sprog

0

At være ensom er et livsvilkår, som mange kender til. Ensomheden er ofte knyttet til sygdom, tab, sorg og mangel på relationer, og ensomme føler tit skyld og skam over deres situation.

Alle kender til at føle sig ensomme i kortere eller længere perioder af livet; måske pga. mangel på sociale relationer og samtalepartnere. Men ofte er ensomhed af mere følelsesmæssig karakter: man føler sig ensom, fx pga. en ægtefælles død eller arbejdsløshed, på trods af at man er omgivet af andre mennesker. Ensomheden kan også være af mere eksistentiel art: man føler tomhed og mangel på mening med livet.

Mur af tavshed
Ofte prøver pårørende og frivillige fra sociale foreninger at hjælpe den ensomme, og ved hjælp af samtale trænge gennem den mur af tavshed, skam og skyld, som den ensomme omgiver sig med. Men det er langt fra så simpelt, som det lyder. Der nytter ikke bare at snakke løs, og begge parter oplever ofte, at ”de mangler ord”.

Det forsøger Frivilligcenter Roskilde at råde bod på med kurset ’Ensomhedens sprog´, som løber af stablen over en weekend i april. Kurset henvender sig især til frivillige, fx besøgsvenner og mentorer; men alle borgere i Roskilde Kommune er velkomne. Fokus er at formidle viden og handleredskaber: hvordan får vi sat ord på det, der er vanskeligt at tale om? Hvordan spørger vi? Og ikke mindst: hvordan lytter vi til den ensomme?

Kurset har form af en workshop, som bygger på deltagernes egne erfaringer. Der vil være oplæg, dialog og øvelser, og det foregår i et ikke-akademisk sprog, som er tilgængeligt for alle interesserede.

Deltag i debatten
Del.