“Bodil” kostede 318 millioner kroner

2

Stormrådet har opgjort erstatningsbeløbet for oversvømmelserne i december 2013 ved Roskilde Fjord (fra Frederikssund og mod syd). Beløbet er 318 mio. kr. for udgifter til tabt løsøre, skadesbegrænsning, genopbygning og eventuel genhusning.

 

Borgmestre omkring fjorden opfordrer staten til at bidrage økonomisk til en sluse ved Frederikssund, som angiveligt vil koste under halvdelen af erstatningsbeløbet. En regional stormflodssikring ved Kronprins Frederiks bro vil koste 130-140 mio. kr. Samfundsøkonomisk giver det altså god mening, at staten går ind og bidrager til at gennemføre projektet.
”Klimasikring har fyldt forbavsende lidt her i valgkampen, når man tænker på, hvor mange mennesker der vil blive berørt af ekstremt vejr i de kommende år. Jeg synes partierne i valgkampen skylder vælgerne at melde klart ud, om staten fremover også kun skal påtage sig et ansvar for kystsikring på den jyske vestkyst. Vi arbejder selvfølgelig også på at sikre borgerne lokalt, men en regional løsning vil danne en barriere for et stort område på én gang og giver derfor rigtig god mening”, siger borgmester Joy Mogensen.

Fakta
Stormen ”Bodil” skabte i december 2013 oversvømmelser og stormflodsskader på Sjællands nordkyst og i Roskilde Fjord/Isefjord. Den højeste vandstand blev i Roskilde målt til 2,06 m over dagligt vande, hvilket førte til oversvømmelser på store områder og omfattende skader. I særlig grad blev de lavtliggende boligområder i Jyllinge Nordmark, områder i Frederikssund og Roskilde Inderfjord ramt.

Deltag i debatten
Del.