Ambassadør for behandlingstilbud – “Jeg følte, at det var min skyld, far drak”

0

Sophia Nohrs barndom var plaget af svigt og en familie i opbrud. Nu vil den 28-årige sangerinde og socialrådgiver arbejde for, at flere børn og unge får hjælp til at tackle misbrug i den nærmeste familie.

I need a brand new scenery. Erase the memories.

Sådan lød det da den nyudnævnte ambassadør for behandlingstilbuddet Novavi Ung Revers Sophia Nohr deltog i Dansk Melodi Grand Prix 2016 med sangen Blue Horizon.

Et nummer, der under den ydre pop-skal gemmer på svære følelser, der trækker tråde til en opvækst præget af misbrug, svigt og mistrivsel.

”Sangen handler om at give slip på sin fortid og gå efter det, man drømmer om”, forklarer Sophia Nohr, der ved siden af musikken, bor i Roskilde og til daglig arbejder som socialrådgiver i Roskilde Kommune.

Rollemodel
Budskabet kan siges at være det samme her to år senere, men fokus er dog flyttet fra kunst til praktik. Den 28-årige mor til to har således netop sagt ja til at bruge sin egen omtumlede start på tilværelsen til at oplyse flere børn og unge om muligheden for at søge hjælp til at lindre de psykiske ar, der ofte er forbundet med at vokse op i familier, hvor mor eller far kæmper med et misbrug.

”At være ambassadør for Novavi Ung Revers handler først og fremmest om at være en god rollemodel, og på den måde blive en unge kan spejle sig i”, fortæller Sophia Nohr om det nye hverv, der betyder, at hun skal ud på skoler og ungdomsuddannelser for at fortælle om det landsdækkende behandlingstilbud, som blandt andet udbydes i Roskilde.

”Min skyld, far drak”
For Sophia Nohrs eget vedkommende var det forældrenes skilsmisse, der blev indgangen til en turbulent barndom præget af faderens alkoholmisbrug.

”Mine forældre bliver skilt, da jeg er tre, og to år senere iværksætter kommunen forskellige undersøgelser, der ender med, at jeg ikke må være hos min far. Jeg tror, det er her, han begynder at drikke”, husker Sophia Nohr, der dengang bebrejdede sig selv for den tilspidsede situation.

”Jeg følte, at det var min skyld, far drak, for jeg vidste, at han begyndte at drikke på grund af, at jeg var blevet fjernet, og vi ikke havde set hinanden”, fortsætter hun.

Sophia Nohr havde i stedet adresse hos sin mor, der dog ikke altid magtede at tage hånd om datteren.
”Min mor har også haft sit at slås med i livet, og det gjorde, at hun indimellem ikke kunne overskue hverdagen”, uddyber Sophia Nohr, der dog understreger, at hun altid har følt sig elsket og troet på af sine forældre.

Vendepunktet
Den sene barndom og de tidligere ungdomsår bød derfor på en tilværelse ind og ud af plejefamilier, samt et ophold på en døgninstitution, som Sophia Nohr i dag beskriver som et ”fængsel.”

Ensomheden voksede i takt med en tiltagende frustration over et, ifølge Novavi Ung Revers-ambassadøren, alt andet end lydhørt system. Vendepunktet kom først, da hun som 15-årig fik Holbæk Kommunes tilladelse til at flytte i egen lejlighed.

”Det var udfordrende, men også, hvad jeg havde behov for. Op til det punkt havde jeg aldrig haft kontrol over, hvad der skete i mit liv. Det var altid de voksne, der fortalte, hvad jeg havde brug for, og det bliver man træt af til sidst”, fortæller Sophia Nohr, der kort efter starten på sin nye tilværelse påbegyndte en gymnasial uddannelse. Sidenhen læste hun til socialrådgiver efterfulgt af en kandidatgrad i Sociale Interventionsstudier.

”Jeg har altid gerne være med til at udvikle og kvalitetssikre det sociale arbejde omkring unge og børn, og hvis jeg kan bruge mine egne erfaringer til at blive en bedre socialrådgiver, synes jeg kun, det er værdifuldt”, fortæller hun.

Taletid mindsker ensomhed
At være sluppet godt igennem uddannelsessystemet og i det hele taget have fundet sin plads i voksenlivet betyder imidlertid ikke, at Sophia Nohr kan sige sig helt fri for at hendes barndom ikke spiller en rolle den dag i dag. Frygten for at blive svigtet er fortsat tilstede, ligesom tilliden til andre fra tid til anden kommer under pres.

Derfor mener hun også, at der netop er brug for et tilbud, hvor unge, der kæmper med følgevirkningerne af misbrug i den nærmeste familien, oplever at blive set og hørt.

”Det er vigtigt at have et rum, hvor man kan få talt ud om tingene. Og Novavi Ung Revers giver netop de unge mulighed for at sparre med hinanden, så de oplever, at de i virkeligheden ikke står helt alene med problemerne”, mener ambassadøren.

Fakta: Ung Revers
Novavi Ung Revers er et af de tilbud som Socialstyrelsen har bevilliget midler til for at sikre, at alle unge under 25 år fra hjem med misbrug har adgang til gratis behandling. Foruden Roskilde har Novavi Ung Revers behandlingssteder otte andre steder på Sjælland og Fyn. Bag behandlingsstederne står Fonden Novavi, der er er Danmarks største nonprofit organisation inden for alkohol- og stofbehandling. Læs mere om Ung Revers på: www.ungrevers.dk

Deltag i debatten
Del.