Ny indsats mod ungeledighed giver resultater

0

Rockwool Fonden har i samarbejde med Roskilde Kommune haft 24 ledige unge og 20 virksomheder med i udviklingen af en ny ungeindsats, NExTWORK. De første resultater er positive, og nu skal beskæftigelsesindsatsen op i stor skala.

Mange uafsluttede uddannelser, problemer med at få struktur på hverdagen og et selvværd der kører på pumperne. Til trods for, at Danmark for længst er blevet meldt ude af krisen af både politikere og økonomiske vismænd, ender 5000 fra hver ungdomsårgang ifølge tal fra Rockwool Fonden på langvarig offentlig forsørgelse og med øget risiko for aldrig at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor rekrutterede den almennyttige fond i samarbejde med Roskilde Kommune sidste år 20 lokale virksomheder og satte dem overfor 24 ledige unge  i Byens hus, i et forsøg på at matche potentielle praktikanter med praktiksteder. Siden starten i oktober måned har otte ud af 24 forladt NExTWORK til fordel for et arbejde eller uddannelse, og fire unge er blevet afklaret til anden støttet indsats. Hovedparten har fundet en retning mod uddannelse eller job, og hele 21 ud af 24 svarer, at de har fået mere tro på sig selv og egne evner.

 

NExTWORK-modellen er først og fremmest designet med tanke på, at den enkelte unge skal opleve selv at have indflydelse og ansvar for sit praktikforløb. Undervejs i processen mødes de unge ugentligt for at udveksle erfaringer og støtte hinanden under ledelse af en vejleder, mens repræsentanterne fra de deltagende virksomheder mødes cirka én gang om måneden. Skulle de unge have behov for at skifte praktiksted undervejs i forløbet, er der også mulighed for det. Grafik: Rockwool Fonden.

NExTWORK-modellen er først og fremmest designet med tanke på, at den enkelte unge skal opleve selv at have indflydelse og ansvar for sit praktikforløb. Undervejs i processen mødes de unge ugentligt for at udveksle erfaringer og støtte hinanden under ledelse af en vejleder, mens repræsentanterne fra de deltagende virksomheder mødes cirka én gang om måneden. Skulle de unge have behov for at skifte praktiksted undervejs i forløbet, er der også mulighed for det. Grafik: Rockwool Fonden.

 

”Med det forbehold at det har været et afprøvningsforløb med et begrænset antal deltagere, ser vi positive tegn, der fortæller, at NExTWORK har gjort en forskel for de unge. Men det er endnu for tidligt at sige noget om indsatsens effekt, for målet er jo netop at de unge starter og fastholdes i uddannelse og beskæftigelse”, siger projektleder Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwool Fonden.

”Borgeren før systemet”
NExTWORK adskiller sig blandt andet fra traditionelle praktikforløb ved, at de unge og repræsentanterne fra virksomhederne mødes for at lære hinanden at kende, i et forsøg på at finde frem til, hvilke konstellationer der har basis for et videre samarbejde. Undervejs i praktikforløbet mødes de unge hver uge i mindre netværksgrupper og udveksler arbejdserfaringer, mens virksomhederne ligeledes mødes cirka én gang om måneden. Ifølge projektlederen er det centrale dog først og fremmest, at de unge fra starten kommer ud på en arbejdsplads, som de selv har været med til at vælge. På den måde opnås en grad af medbestemmelse, der er atypisk i den traditionelle indsats mod ledighed.

”De bliver en aktiv part i forløbet på deres egne præmisser. På den måde er NExTWORK et forsøg at sætte borgeren i centrum og i mindre grad systemet”, forklarer Ulrik Lund-Sørensen.

Politiker: Andre skal have mere støtte
Fra politisk side får NExTWORK rosende ord med på vejen.

”Den afgørende forskel er, at det ofte er kommunen, der sender de unge ud i projekter. I NExTWORK vælger de unge i samarbejde med virksomhederne en løsning, der er bedst for alle parter, og det er en afgørende motivationsfaktor for den enkelte”, siger Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Får de foreløbige resultater fra NExTWORK dig til at genoverveje beskæftigelsesindsatsen i Roskilde?

”Det er et rigtig godt spørgsmål, for det er hele tiden en balancegang. Den her gruppe unge befinder sig i den motiverede ende af spektret, og så er der en anden gruppe, der skal have andre redskaber til rådighed”, siger Bent Jørgensen, der ikke vil afvise at NExTWORK kan føre til ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats.

”Jeg kan godt forestille mig, at vi med de positive erfaringer fra forløbet tænker metodikken ind i fremtiden”, siger formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Nyt forløb til efteråret
Med de positive resultater fra afprøvningsforløbet i hånden, går Roskilde Kommune i samarbejde med Rockwool Fonden til efteråret op i stor skala, hvor det efter planen er meningen, at 120 unge og 60 virksomheder over en toårig periode og i etaper skal gennemføre et mere omfattende pilotprojekt i Roskilde. Ifølge projektlederen bliver udfordringen i de kommende måneder først og fremmest at fastholde og ikke mindst udbygge det eksisterende virksomhedsnetværk.

”Vi skal arbejde videre med at gøre det attraktivt og værdiskabende for virksomhederne at være med. Og så skal vi fortælle de positive historier vi har fået fra dem, der har deltaget siden oktober. Blandt andet at man ved at give en ung mulighed for at finde fodfæste, også kan give nogle nye kompetencer til virksomhedens egne medarbejdere”, siger Ulrik Lund-Sørensen.

 

Virksomheder der er interesserede i at få mere information om det nye NExTWORK-forløb kan møde op til informationsmøde i Byens hus torsdag den 16. juni fra klokken 16-18.
Byens hus danner ramme om NExTWORKs netværksgrupper, hvor de unge og virksomhederne mødes på henholdsvis ugentlig og månedlig basis. I spidsen for beskæftigelsesndsatsen står projektleder Ulrik Lund-Sørensen fra Rockwool Fonden.

Deltag i debatten
Del.