Musicon får nyt erhvervshus

0

Musicon er i en rivende udvikling og til sommer rives den gamle fabrikskantine ned for at gøre plads til 200 nye boliger og et nyt erhvervshus, som blandt andet skal huse Vækstfabrikken og Musicon-sekretariatet.

Der er byggeboom på Musicon, og mens de helt store maskiner river ned og bygger op, er der de seneste år fremspiret et helt unikt iværksættermiljø i Unicons gamle fabrikskantine. Fabrikskantinen er en del af Hal 1-området, der de kommende år skal omdannes til et etagebyggeri ud mod Rabalderstræde.

Indfaldet, som det gamle Hal 1-område kaldes, skal bestå af to boligprojekter og et erhvervshus med en række virksomheder fordelt på 4500-6000 kvadratmeter. Det er derfor planen, at Vækstfabrikken, Musicon-sekretariatet og flere andre nuværende Musicon-virksomheder flytter ind i det nye erhvervshus, når dette står klar til brug i 2020. Gennem de senere år er iværksættermiljøet på Musicon vokset stødt.

Den udvikling har ikke bare skabt en efterspørgsel efter nye og større rammer hos iværksættervirksomhederne, men har også vagt interesse for området hos andre større virksomheder, som har fået øjnene op for de nye kreative arbejdsmiljøer.

”Erhvervshuset giver grobund for et endnu stærkere erhvervsnetværk på Musicon”, siger Roskildes borgmester Joy Mogensen (S). Foto: Baes Foto.

Fremtidens erhvervsnetværk
”Erhvervshuset giver grobund for et endnu stærkere erhvervsnetværk på Musicon, og skaber rammerne for vidensdeling, innovation og samarbejde virksomhederne imellem”, siger borgmester Joy Mogensen.
I foråret 2018 skal nuværende virksomheder i Musicon-huset, Vækstfabrikken og Lab2 genhuses i et midlertidigt pavillonbyggeri.

I den forbindelse bliver der mulighed for – i tilknytning til kontorpavillionerne – at andre iværksættere kan opstille midlertidige værkstedspavilloner for en periode på ca. to år.

”Jeg er stolt over, at vi i Roskilde Kommune har så mange dygtige iværksættere, der vil være med til i fællesskab at skabe fremtidens erhvervsnetværk på Musicon. Rammerne i det nye erhvervshus ligger op til at tænke nyt, være kreative og skabe nye arbejdspladser, derfor er det meget vigtigt for fremtidens erhvervsliv i Roskilde Kommune”, siger borgmester Joy Mogensen.

Deltag i debatten
Del.