Kommunale landbrugsjorder omlægges til økologi

0

Ti kommunalt ejede landbrugsjorder på mellem to og 20 hek-tar vil i løbet af de kommende år blive omlagt til økologisk drift.

I slutningen af februar besluttede Roskilde Byråds Miljøudvalg, at kommunens ti konventionelle landbrugsjorder skal omlægges til økologisk drift.
Dyrkningsarealerne, der varierer i størrelse fra to til 20 hektar, bortforpagtes i øjeblikket til en række landmænd, og sådan vil det også være i fremtiden. Men i takt med at de nuværende forpagtningskontrakter udløber, vil det kun være økologiske landmænd, der får mulighed for at overtage opgaven med at dyrke markerne. Et skifte, der glæder formanden for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde.

”Det er en rigtig god idé at omlægge til økologi, fordi vi er med til at beskytte drikkevandet mod pesticider, samtidig med at vi styrker biodiversiteten på de enkelte marker”, lyder det fra Jonas Paludan (EL) med henvisning til bandlysningen af sprøjtemidler på de kommunale marker samt de såkaldte vildtstriber, udyrkede stier langs markerne, der skaber naturlige levesteder for alt fra insekter til kronvildt. ”Det handler om at integrere naturen”, forklarer Jonas Paludan.

Lejre er foran
Der går dog nogle år, inden drikkevand og dyreliv for alvor kan nyde godt af de ti kommunale landbrugsjorder. Ved udgangen af 2017 overgår de første seks konventionelle jorder til økologisk drift, hvortil partierne bag det kommunale budget for 2017 har afsat 300.000 kroner til at dække et eventuelt mindre provenu som følge af omlægningens første etape.

”Det er en rigtig god idé at omlægge til økologi, fordi vi er med til at beskytte drikkevandet mod pesticider, samtidig med at vi styrker biodiversiteten på de enkelte marker”, lyder det fra Jonas Paludan (EL).

De sidste af de i alt 20 forpagtningsaftaler udløber først i 2021, og dertil skal lægges yderligere to år, før afgrøderne på marken kan prydes med det røde økologimærke.
Formanden for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde mener imidlertid ikke, at tiden nu blot er inde til at væbne sig med tålmodighed og vente på, at alle Roskilde Kommunes landbrugsjorder er oppe i fulde økologiske omdrejninger.

”Der er mange perspektiver i, at kommunen driver landbrug. Se bare på Lejre Kommune, som vi må sige er foran Roskilde, når det kommer til økologi. Eksempelvis i forhold til at producere fødevarer til institutionerne i stedet for at importere fra udlandet”, lyder det fra Jonas Paludan.

Deltag i debatten
Del.