Eva Sørensen får Danske Banks forskerpris

0

Danske Banks afdeling i Roskilde har doneret en pris på 25.000 kr. til en forsker fra Roskilde Universitet, som har udmærket sig inden for sit forskningsfelt innovation i offentlige og private virksomheder. Forskerprisen blev i år givet til professor Eva Sørensen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv for hendes særlige indsats inden for forskningsfeltet. En af begrundelserne for, at valget netop faldt på Eva Sørensen, er, at hendes forskning bidrager væsentligt til forskningsfeltets udvikling.

“Prisen på 25.000 kr.
gives for en forskningsbaseret indsats af høj kvalitet inden for prisens område, som bidrager væsentligt til feltets udvikling og til RUC’s nationale og internationale position på dette område. Med sin forskning har Eva Sørensen bidraget væsentligt til, hvordan man såvel i forskningen som i praksis kan forstå og arbejde med innovation forstået som processer, der udfolder sig i et samspil mellem offentlige og private aktører – samarbejdsdrevet innovation. Forskningen fremhæves desuden for sin relation til praksis, hvor flere aktører på baggrund af forskningen implementerer nye måder at arbejde med innovation på,” lød det fra priskomiteen til RUC’s årsfest.

Prisen er indgår som en del af en bredere samarbejdsaftale mellem RUC og Danske Bank, der sikrer et tæt samarbejde mellem banken og universitetets studerende og forskere. Aftalen blev indgået i april 2017.

Deltag i debatten
Del.