Vor frue fortjener at blive hørt!

0

Torsdag aften den 5. oktober var jeg til møde i Vor Frue i anledning af det kommende byrådsvalg. Borgerne fortalte om problemer, de gentagne gange havde gjort både forvaltning og Torben Jørgensen og S opmærksom på.

1. Borgerne fortalte om forsøg på ændring af den eksisterende en støjkonsekvenszone – en bremse for udbygningsplaner i området. En kamp borgerne havde kæmpet i en del år – men problemet er ENDNU ikke løst. Borgmesteren har angiveligt skrevet nogle breve i sagen, og rettet en kontakt til Christiansborg – uden dog, at det har givet resultat. HUSK ændringer skal DRIVES FREM – de kommer ikke af sig selv. Lad os gøre en STÆRKERE indsats!

2. Borgerne er meget generet af støj og stank fra festivalen. Selv nu – næsten 4 måneder efter festivalen er afholdt – er der endnu ikke ryddet op! DER SKAL VÆRE EN DEADLINE – overskrides den, skal kommunens folk rydde op!

3. Der mangler daginstitutionspladser i Vor Frue. Flere børn passes i Roskilde, med det resultat og at flere børn fra Vor Frue går i skole i Roskilde. Skolen i Vor Frue kan derfor blive lukningstruet – selv om der bor tilstrækkelig med børn i Vor Frue. (Jeppe Trolle forslog problemet løst med at flytte nogle flygtningebørn til skolen i Vor Frue.)

LAD OS HURTIGT FÅ SKABT FLERE PLADSER TIL BØRNENE I VOR FRUE.

4. ALLERVÆRST er dog den usikre skolevej, som rammer stadig flere i takt med, at skolebørn flyttes til Roskilde og tilbydes valgfag på andre skoler. Resultatet er, at der sker flere trafikulykker på skolevejene – for nylig er der sket et trafikuheld med 2 skolebørn fra Vor Frue. Imedens skolebørn køres ned i trafikulykker på usikre skoleveje, og henvendelser om problemet overhøres, har en SNÆVERT flertal med socialdemokratiet og borgmesteren i spidsen vedtaget at bruge rigtig MANGE millioner på prestigeprojekter som et P-hus. Venstre lovede, at tage problemerne op, og borgerne blev opfordret til at kontakte politikerne direkte ved problemer – ikke kun forvaltningen eller Torben Jørgensen/S. (Torben Jørgensen var på mødet erstattet af Gitte Kronbak Nielsen, og det viser sig nu, at hun som ny kandidat for S gerne vil gøre noget ved problemerne.) Det kan gøres MEGET BEDRE. Vi skal huske at støtte og skabe sikkerhed for borgerne i deres daglige liv – DET ER VELFÆRD! Ikke et stort P-hus til mange millioner.

KÆRE BORGERE I HELE KOMMUNEN – vi mangler MEGET en, der tager førertrøjen på i kommunen og som tager ansvaret for, at borgerne bliver taget alvorligt – også borgere i de mindre bysamfund omkring Roskilde. Jeg vil gerne være med i det arbejde.

Inger Kehlet

Sygeplejerske

Kandidat for Venstre til Byråd – og Regionsråd ved valget den 21. november.

Deltag i debatten
Del.