Vælgerbedrag og håndbog for journalister

0

Hokus pokus så kom likviditets oversigten og oversigten over kassebeholdningen for 2017, som sjovt nok viser, det som jeg det seneste års tid har sagt et utal af gange. Kommune kassen er næsten tom, helt nøjagtig viser den et indestående på 75 millioner. Og tager man det udskudte plejehjems byggeri med i ligningen så er indestående på bare 40 millioner.

Eller nøjagtig det jeg sagde, at den ville være på. Budgettet for 2017, vedtaget i byrådet den 12/10-2016 viste at kassebeholdningen ved udgangen af 2017 ville være 165 millioner

Til alle interesserede så er kassebeholdningen det eneste rigtige måle punkt for, om en kommune har penge eller ej. Hvorfor så det, fordi kassebeholdningen viser, hvad der reelt er tilbage når man har betalt alt det, man har af udestående.

Joy og de lokale journalister taler så om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, 1 de ved ikke, hvad det er, 2 de kan ikke regne likviditeten ud, 3 likviditeten opgjort efter kassekreditreglen viser kun, hvad likviditeten i gns var hver eneste dag i de forudgående 365 dage, men ikke, hvad den er i fremtiden, 4 det er ligesom med moms.

Opretter man et selskab den 1/1, så skal man første gang betale moms den 10/6 for den omsætning, som man har i perioden 1/1 til 31/3. Den 31/3 er ens likviditet derfor god da alle de moms penge man skal betale den 10/6 er i kassen, men kassen er reelt tom, da pengene er nogle man skylder til Skat i moms. Det er nøjagtig der, Roskilde står i dag, vi har ikke penge dags dato til at betale alle udeståender, hvis de forfaldt i dag. Derudover kan man nu læse, at Joy siger, at kommunen ikke har et pengetræ, det stik modsat af, hvad der blev sagt i valgkampen, der svømmede Roskilde i penge.

Samme Joy anerkender nu også, at der er foretaget besparelser på 2018 budgettet på 22,5m som følge af manglende prisfremskrivninger, nøjagtig det jeg gentog et utal af gange i valgkampen, men det blev pure afvist og mødt med, at man tværtimod øgede budgettet.

Sjældent er et vælgerbedrag blevet dokumenteret så hurtigt, 23 dage inde i den nye byrådsperiode, men igen, med de lokale medier, man må nøjes med i Roskilde, ja så er det ingen overraskelse.

Af Michael Philip Hansen

Deltag i debatten
Del.