Turist i Roskilde

0

Af Louis Hansen, Omøvej 7, Kirke Såby, regionsrådskandidat for SF

Det er en kendt sag, at Roskilde gerne vil promovere sig som turistby. Byen har jo også markante seværdigheder, og derfor tør det formodes, at byrådets medlemmer sørger for, at rimelige faciliteter er til stede for såvel indenlandske som udenlandske turister.

Mon det er på denne baggrund, at Roskilde nu ønsker ” … større prioritering af digital markedsføring og mindre vægt på den personlige betjening på et kontor i Roskildes centrum”? For det meddeles angiveligt i Roskilde Avis den 13.6.2017. Gad vide, hvor glade turister er for en sådan ordning, når de på forhånd ganske uproblematisk og ad elektronisk vej kan orientere sig om faciliteter i Roskilde. Så når turister kommer til byen, vil det selvfølgelig være personlig information, der kan give dem et positivt førsteindtryk af byen.

Ret enkelt er det endvidere at tilgodese nogle af turisternes basale behov ihukommende toldkontrollør Hans Peter Ernst Knagsteds ord til overlærer Clausen før deres rejse mod kurbyen Karlsbad / Karlovy Vary: ”Du maa, … forpligte Dig til, saasnart vi ankommer til et nyt Hotel, da at begive Dig ud paa Gangene for at opsøge det stedlige W.C.; og dernæst udfærdige mig en Orienteringsplan, saa at jeg ikke udsætter mig for at gaa fejl!”
Clausen generes over Knagsteds ord, men der indtræffer for os alle tidspunkter, hvor et toiletbesøg er tvingende nødvendigt. Overvejelser desangående har diverse byråd i Roskilde arbejdet med, og efter grundig planlægning begyndende i 1985 etableredes et toilet på Hestetorvet i 2014, hvilket blandt andet besøgende på Gråbrødre Kirkegård kan være glade for.

Centralt i Roskilde befinder Stændertorvet sig. Her er blandt andet udsigt til byens tidligere rådhus og det smukke gule palæ, der i dag danner ramme om Museet for Samtidskunst, Palæfløjen samt Palæsamlingen. Den største seværdighed nær Stændertorvet er imidlertid så ubetinget Roskilde Domkirke, og derfor bør der selvfølgelig være faciliteter på og ved torvet som en service ikke mindst for turister.

Ved byens tidligere rådhus er også offentlige toiletter, men i denne tid savnes en plan med angivelse af, hvornår det er muligt at benytte disse. Jeg har forsøgt benyttelse på tidspunktet 16.45 henholdsvis den 21. maj, den 28. maj, den 5. juni samt den18. juni og har måttet konstatere, at både herre- og dametoiletter er aflåst. Den 18. juni måtte jeg tillige overfor et nydeligt engelsk par beklage den lokale lukkethed.

Den 5. juni oplyste en venlig ung dame, som øjensynlig er godt kendt med lokale forhold, at der var ændret åbningstider i forhold til, hvad der åbenbart tidligere har været kutyme, men det var ikke muligt at orientere sig skriftligt desangående. Så ihukommende det tidligere af Knagsted citerede: Hvad er filosofien bag aflåste offentlige toiletter ved Stændertorvet, samt agter kommunens vise fædre og mødre at udarbejde en plan over toiletternes åbningstider, så turister da samtidig kan orientere sig om, hvornår og hvor længe det er nødvendigt at holde sig?

Deltag i debatten
Del.