Tre måneder til KV17

0

Uvidenheden blandt de håbefulde kandidater står i kø for at springe frem i fuldt flor. Lad mig tage nogle eksempler.

En konservativ kandidat mener, at det budgetunderskud for 2018 på 44,4 millioner, der blev præsenteret på sidste ØU-møde, er en mindre detalje, og at man afdrager sin gæld, når man tager af kassebeholdningen for at afdrage den, fordi det budgetterede resultat af det skattefinansierede område er negativ med 125,5 millioner, og der dermed ikke er overskud til at afdrage på gælden.

Karim A, den håbefulde politiske ordfører, som er en stor fortaler for, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder, og som er er varm fortaler for, at Roskilde Kommune skal modtage mange flygtninge. Selvsamme Karims ene barn er lige startet i skole, og her havde Karim alle muligheder for at stå ved det, han udtaler. Valget stod mellem at vælge Tjørnegårdsskolen med cirka 33 procent elever med anden etnisk baggrund end dansk og alle specialklasseeleverne, hvor man som ressourcestærk forælder virkelig kan gøre en forskel, eller Sankt Jørgen Skole, hvor man ikke kommer i berøring med de udfordringer, en så høj koncentration af elever med anden baggrund end dansk skaber. Karim valgte, som den typiske socialkammerat, han er, Sankt Jørgens Skole

Karim, det kaldes hykleri af værste skuffe!

Så er der Jan Bjergskov fra SF, som bliver ved med at påstå, at drift og anlæg ikke hænger sammen, det selvom begge dele indgår i det skattefinansierede område og KL direkte skriver følgende: Det er en tommelfingerregel, at overskuddet på driften skal være tilstrækkeligt stort til at kunne finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på gælden.

Ovennævnte gør sig så ikke gældende for Roskilde Kommune i budget 2018, og gjorde det heller ikke i regnskabet for 2016. Roskilde har placering som nummer 79 ud af 98 kommuner i det gennemsnitlige overskud på driftsbalancen (2015-2017) på beskedne 1408 kroner per indbygger.

Så Bjergskov, tag et kursus i kommunal økonomi.

Michael Philip Hansen

Samfundsdebattør

Syvskæppevej 7

4000 Roskilde

Deltag i debatten
Del.