Et synligt kompas mangler i Roskildes erhvervspolitik

0

Intentionerne er gode i det politiske udvalg i Roskilde, udvalget for udvikling, erhverv globalisering mv. Flere private arbejdspladser, en langt bedre betjening af erhvervslivet priser på byggesager skal reduceres. Listen med de gode intentioner er lang. Og alligevel er vi igen i år havnet i den nederste division, så at sige. Vi ligger på en plads nr. 70, mod sidste års (2016) plads nr. 58. Dansk Byggeris seneste rapport fra september 2017 dokumenterer dette. I 2015 var Roskilde på plads nr. 38. Erhvervsafdelingen i Roskilde har bestræbt sig meget på at rette op på forholdene, men mangler fortsat de nødvendige ressourcer. Bemanding og budget halter meget bagefter. En hjemtagning af opgaven til Erhvervsafdelingen kunne have været en god løsning, mener jeg. med tilførsel af de nødvendige ressourcer. Opgaven med at finde en ny ekstern aktør på området er iværksat. Erhvervsforrum varetager midlertidigt opgaven, indtil en anden løsning er fundet. Gode intentioner alene skaber ikke et godt klima for erhvervslivet i Roskilde. Udvalget for Erhverv, udvikling mm må snarest indse, at gode intentioner ikke er nok. Der efterlyses en klar og fælles kurs for at nå målene. Mit ønske er dette:

Anskaf et kompas, det bruges med stort held i sejlsporten.

Hanne Seybold

Deltag i debatten
Del.