Svar på brev fra DSR/sygeplejerskernes Fælles TR Annemette Møller, Vibeke Mortensen og Susanne Frandsen til politikere og ledere i Region Sjælland maj 2017.

0

Kære fælles-tillidsrepræsentanter og DSR Sjælland

Enhedslisten i Region Sjælland har modtaget jeres brev med stor glæde, om end indholdet og de udfordringer, det omhandler, har en meget alvorlig karakter. Vi takker jer specielt for at tage bladet fra munden og som en meget ansvarlig, væsentlig og kvalitetsbevidst personalegruppe i vores offentlige sundhedsvæsen gøre opmærksom på de udfordringer og problemstillinger, som er ved at vokse sig virkelig store og angriber tidligere tiders meget væsentlige og grundlæggende værdier i vores sundheds- og behandlingstilbud i vores samfund. Jeres brev er et rystende katalog over konkrete samfundsmæssige svigt og mangelfulde muligheder for at give den rigtige behandling, pleje, omsorg og støtte til patienter både på sygehusene, i psykiatrien og i kommunerne og især i det mangelfulde samspil imellem disse områder. Det ville tidligere have været utænkeligt at behandle patienter og personale på den måde i et så rigt samfund som vores. Vi kan ikke være det bekendt, og vigtigst af alt: det er heller ikke nødvendigt. I nævner mange foruroligende forhold, men en af de virkelig foruroligende udmeldinger fra jeres brev er kommentaren med en snert af jysk underdrivelse: ”Hver eneste dag påpeger sygeplejersker over for vores ledelse forhold, som ikke er optimale”. Hvis en stor, ansvarlig og kvalitetsbevidst personalegruppe som sygeplejerskerne ikke kan få lydhørhed og komme igennem med seriøse kommentarer om problemer og manglende mulighed for at udføre sit arbejde på en kvalitativ fornuftig måde MED systemet, uden at ledelsen kan eller vil reagere på det, så forsvinder en ekstremt vigtig del af sammenhængskraften i samarbejdsstrukturen i sundhedsvæsen og senere i samfundet. Hele vores demokratiske samfundsstruktur bygger på, at borgere, personale, fagforeninger, patientgrupper med flere har lov til at protestere overfor urimelige forhold, og at der bliver lyttet til protesterne, og uhensigtsmæssig adfærd-arbejdstilrettelæggelse-svigt osv. kan ændres/forbedres. Seriøse og ansvarlige kommentarer, kritikker og løsningsforslag skal kunne nå igennem til ledelsen på en måde, så det uhensigtsmæssige kan rettes/ændres/gøres bedre til patienterne og borgernes gavn, og så personalet ikke slides ned. Da disse principper igen og igen tilsidesættes på grund af de økonomiske rammer, som politikerne udstikker, bør personalet gennem deres arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter sikres ekstraordinære muligheder for at sige fra overfor ledelsens manglende evne til at inddrage personalets kommentarer. Ansvarlige politikere og aktive borgere må opbygge et fælles pres for en politik, der bringer mennesket i centrum i vores sundhedspolitik, bekæmper kravet om de årlige 2 procents produktivitetsstigninger, inddrager personalets viden og erfaringer i ledelsen af vores hospitaler med mere samt genoprette tidligere tiders nedskæringer og rulle alle privatiseringstiltag tilbage.

Brevet fra de tre ansvarlige og kvalitetsbevidste tillidsrepræsentanter bør være et ’wake up call’ for alle politikere og aktører i sundhedsvæsnet på Sjælland. Vi vil fra Enhedslistens side tilsige sygeplejerskerne og alle andre personalegrupper i det danske sundhedsvæsen vores største opbakning, samt udfolde alle de kræfter og initiativer vi formår i og udenfor regionsrådet i forsvaret for et offentligt, veldrevet og kvalitetsbåret sundhedsvæsen, som en integreret del af et solidarisk samfund, som bygger på mennesker frem for profit.

På vegne af Enhedslisten i Region Sjælland

Kandidat til regionsrådsvalget Jørgen Holst Store Valbyvej 85 4000 Roskilde

Deltag i debatten
Del.