Specialundervisning vigtig del af en tidlig indsats

0

Af Jette Tjørnelund (V), medlem af Skole- og Børneudvalget.

Vi kan fra Venstres side bakke op om den ny formand for Skole- og Børneudvalget, Jette Hennings (S), ønske om at vægte den tidlige indsats, så børn kan få den rette hjælp og opmærksomhed til at overvinde udfordringer.

Jeg vil benytte formandsskiftet i Skole- og Børneudvalget til at henlede opmærksomheden på, at vi står med en endnu uløst udfordring på specialundervisningsområdet. Kommunen har utilsigtet reduceret bevillingen med 2,2 millioner kroner i 2017 og yderligere 3 millioner kroner i 2018 grundet beslutning om undladelse af prisfremskrivninger af kommunens budgetter.

Vi var fra politisk side desværre ikke i tide opmærksom på , at specialundervisningen regnskabsteknisk er en vare, der købes. Konsekvensen kunne dermed blive en yderligere reduktion i driftsbudgettet for specialundervisning i 2018 selvom antallet af børn, der har behov for hjælp, er stigende.

Når forvaltningen tilmed oplyste om, at de manglende prisfremskrivninger kunne reducere skolernes muligheder for at anvende ressourcer til forebyggelse og mindre indgribende lokale foranstaltninger for at hjælpe børnene. Ja, så er der al mulig grund til at rette op. Jeg noterede derfor med tilfredshed, at borgmesteren i efteråret tilkendegav at ville finde pengene til at friholde specialundervisning i budgettet for 2018 og venter spændt på udspillet, der skal komme i denne måned. Specialundervisning er en vigtig del af den tidlige indsats.

Deltag i debatten
Del.