Skolevejene skal sikres

0

Overalt i Roskilde kommune tales der om at sikre skolevejene, som specielt uden for bysamfundene i mange situationer deles med tunge lastbiler, busser og landbrugsmaskiner. Vejene er smalle og giver mange farlige situationer i den daglige trafik, hvor børn og andre bruger vejene på cykel til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Det var det klare budskab på de mange møder, der blev holdt i alle lokalsamfund i første del af året, hvor borgerne var med til at sætte lokale problemstillinger på dagsordenen op til kommunevalget.

Og det viser sig, at det ikke var en tilfældighed, at trafiksikkerhed var et gennemgående emne. For på det seneste er trafiksikkerheden for især skoletrafikken igen rejst af bekymrede forældre og pårørende på beboer- og valgmøder i Vindinge og Vor Frue.

Så man skal være meget tonedøv for ikke at forstå, at det er en reel problemstilling, som det nye byråd må og skal forholde sig til som et af de første emner efter valget den 21. november.

Vi skal derfor sikre, at lastbiltrafikken flyttes væk fra skoleveje og smalle lokalveje og ikke – som det er tilfældet blandt andet i Gadstrup – ledes fra Ringstedvej ind ad små lokalveje til industrikvarterer eller på tværs til Køgevej. Jeg er klar over, at det ikke er Roskilde kommune, men Vejdirektoratet, der er den reelle hindring for at ændre på dette.

Vi giver dog ikke op – der må tages nye forhandlinger med Vejdirektoratet om lastbilruter ad de store veje, så vi kan få gode og trafiksikre forhold gennem lokalsamfundene i vores kommune. Og de konkrete løsninger skal findes i tæt samarbejde med repræsentanter for lokalsamfundene.

Jeg vil på det område bruge mine mange års erfaring fra mit job i politiet med vej- og trafikarbejde, hvis jeg kommer i byrådet ved valget. Jeg har gennem årene set rigeligt med tilskadekomne og dræbte børn og voksne i trafikken til, at jeg tager emnet meget alvorligt.

Jens Børsting

Kandidat til byrådet for Socialdemokratiet

Deltag i debatten
Del.