Hvad sker der med Lutzhøfts Købmandsgård?

0

Rygtet siger, at Roskilde Museum vil ændre den unikke Lutzhøfts købmandsgård fra at være en levende butik åben hver dag til at være et museum med kun udstilling og kun åben 3 dage om ugen.

Hvis dette sker, mister byen et levende og aktivt museum, som det nu er en oplevelse at besøge både for byens borgere og turister – såvel for børn som for voksne.

Jeg har tidligere været vikar i butikken og mange gange hørt forskellige begejstrede udbrud:” Hvor er det sjovt og interessant” og “Kan man virkelig købe det”. Det, der begejstrer, er alle de forskellige varer, man kan få: Kandis, spegesild, sukat, børster, væger til petroleumslampe, alt, som ser ud som i 1920’erne. Det har købmanden dygtigt fået hjem til butikken.

Det giver mange samtaler om, hvordan det var i 20’erne. Butikken har for alle en historisk værdi, giver et historisk blik, hvilket såvel børn som voksne har brug for.

Udover museumsgæster har butikken mange faste kunder til varer som ellers er svært at få i Roskilde.

Besøgstallet vil falde væsentligt, hvis man ændrer konceptet for butikken fra at være levende og aktiv til mere passiv. Det interessante og medrivende vil forsvinde. Man går jo ikke på det samme museum flere gange om året – det gør man i den aktive butik.

Roskilde har fine museer, deriblandt Lutzhøfts købmand, og den er UNIK!!!

Jeg håber meget, at museumsledelsen vil ændre sin beslutning, så vi kan bevare den for os alle i Roskilde spændende og lærerige butik.

Af Hans Andersen

Deltag i debatten
Del.