Region Sjælland forbigås – Strandvejen forgyldes

0

Regeringens forslag til skattereform er endnu et eksempel på, hvordan de allerrigeste forgyldes.

Dét element i skatteforslaget, som skævvrider gevinsten og giver en stor skattesænkning til de højestlønnede, er fjernelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget.

For eksempel giver forslaget en gennemsnitlig skattesænkning i Gentofte Kommune på ca. kr. 8.100,- om året. I Kalundborg Kommune giver det en skattelettelse på ca. kr. 3.700,- om året, i Roskilde Kommune kr. 5.200,- og på Lolland er det ca. kr. 2.700,- om året.

Et andet forhold som forstærker uligheden i regeringens skatteudspil er, at borgere udenfor arbejdsmarkedet, f.eks. pensionister, ikke får nogle skatte-sænknings-gevinster.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, hvad det samlede udspil betyder og det er tydeligt hvem der favoriseres af regeringen; De ti pct. danskere med de laveste indkomster får i gennemsnit omkring 300 kr. om året fra udspillet, mens de ti pct. med de højeste indkomster i gennemsnit får knap 12.000 kr.

Det er åbenlyst at regeringen med Venstre i spidsen, skævvrider Danmark og favoriserer de rigeste danskere.

Jeg mener, det er på tide, at fordele velstanden til den almindelige dansker i stedet for at give mere til dem, der har mest.

John Wennerwald

Deltag i debatten
Del.