Man undres – hvordan kan man komme i dialog med Roskilde byråd?

0

Først forsøger vi at kontakte byrådet via Byrådssekretariatet – her bliver spørgsmålene sendt videre til embedsmænd og her, over tre måneder senere, er der stadig intet svar fra byrådet trods gentagne henvendelser. Herefter prøver vi at sende email direkte til de 31 medlemmer, men også her er der radiotavshed.

Kort fortalt drejer vores henvendelse sig om, hvorfor byrådet vælger at stemme for Lokalplan 622 og dermed afskære en række borgere i Roskilde for at anvende moderne materialer i forbindelse med renovering af ejendomme? Vi har søgt om dispensation til at montere træ/alu-vinduer i vores ejendom og har fået afslag. I samme forbindelse har vi fået oplyst, at det er embedmænds subjektive vurdering og ikke en saglig vurdering, der ligger til grund for bestemmelsen i lokalplanen og dermed også afslaget på vores dispensationsansøgning. Ydermere kan man undre sig over, at Roskilde kommune gerne vil give dispensation til nogle bestemmelser i lokalplanen og ikke til andre. Som borgere i Roskilde ser vi tre meget bekymrende ting: (1) der er ikke konsekvent sagsbehandling i Roskilde kommune, (2) ingen af de ansvarlige i byrådet vil kommentere på sagen, og (3) bestemmelser i lokalplaner afgøres af subjektive vurderinger fra embedsmænd.

Er det virkelig sådan Roskilde kommune og byråd vil fremstå?

Lars Andersen

Bestyrelsen,

Ejerforeningen Borgediget 20,

4000 Roskilde

Deltag i debatten
Del.