Kommende boliger i Jyllinge centrum

0

Lokalplanen for boliger, park med mere på halområdet i Jyllinge er i offentlig høring. De nye rækkehuse og lejligheder med grønne opholdsarealer bliver – sammen med halbyggeriet – en del af en levende kultur- og idrætspark. Se forslag til lokalplan 662 for boliger i området centralt i Jyllinge. Nu mangler kun den endelige godkendelse fra byrådet.

Jeg mener, det er godt at supplere de eksisterende boligtilbud i Jyllinge, som vi har mange af bl.a. andelsboligforeninger Grønningen I og II, Markskellet, Blommehaverne Grønvang startet op af private (for seniorer). Det er også en mulighed for de, der ikke længere ønsker at bo i deres større huse. Det er godt at kunne vælge, alt efter temperament og formåen.

Det “nye” område er et dejligt centralt sted, der ligger tæt på mange faciliteter og aktiviteter for børn, unge, samt dem – der er blevet lidt ældre. Der gives nu mulighed for at bygge kombinerede rækkehuse og lejligheder i højst to etager med blandede boligstørrelser. Bebyggelsen vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret. Mod Lindbjergvej bliver boligerne kun i én etage, så der ikke tages udsyn fra parcelhusbyggeriet.

Byrådet forventer, at boligerne bliver almennyttigt byggeri. Og tak for det. Der er ingen grund til at være bange eller skeptisk. Det er jo ikke en invasion af fremmede magter, vi taler om.

På borgermødet (hvor også jeg var tilstede) torsdag den 28. september udtrykte en del af de fremmødte – hovedsagelig fra parcelhuskvarteret – utryghed ved, at det skulle være almene boliger og endvidere, at de ikke kunne komme i betragtning bl.a. fordi de ikke var skrevet op. Ja, men det kan vi alle sammen blive. Jeg bor selv i det ældste parcelhuskvarter i Jyllinge, men har altid været skrevet op bl.a. i KAB nu Roskilde Nord Boligselskab. De fremmødte var meget lidt vidende, når det gjaldt almennyttige boliger, det kan man ikke bebrejde. Jeg selv har viden fra min flerårig ansættelse som boligadministrator ved DAB (Dansk almennyttig Boligselskab).

De nye almene boliger er for alle – og herunder også for seniorer. Jeg vil blot advarer om, at man ikke bygger enhederne for små, da vi alle er blevet mere pladskrævende.

Forkortet af red.

Ann Stephens

Deltag i debatten
Del.