Kloakkaos kan koste sagesløse Viby-borgere kassen

0

Det burde være sådan, at beslutninger i Ramsøs kommunalbestyrelse også gælder i den ny Roskilde kommune. Men en henvendelse fra grundejerforeningen Birkeager tyder på, at det ikke er noget som boligejerne i Viby-området nødvendigvis kan regne med.

Kommunen har ageret som ejer af kloakken under offentlig vej i Birkeager grundejerforenings område siden midten af 70´serne. Eller rettere indtil for godt et år siden. Her skiftede Roskilde kommune kurs overfor grundejerforeningen og anerkendte ikke længere, at kommunen ejede kloakken. Dette var angiveligt på grund af tvivl om betydningen af nogle formalia. I stedet for at rette op på forholdende har kommunen valgt at sætte dyre advokater på sagen.

Konsekvensen er, at sagesløse grundejere i Viby risikerer komme til at stå med en kæmpe regning for kloakrenovering i forbindelse med at FORS`s overtagelse af ledningen. Dette selvom Ramsøs kommunalbestyrelse besluttede at overtage forpligtelser for veje på et møde d. 5. november 1974. På daværende tidspunkt var der eftersigende en fælles forståelse om, at overtagelse af veje også indebar kloaksystemet under asfalten. Kort over offentlige og privatkloakering i spildevandsplanen fra 2004 støtter denne opfattelse. I Birkeagers tilfælde har grundejerforeningen tilmed korrespondance fra 2003, hvor grundejerforeningen rykker for det formelle papirarbejde i forbindelse med kommunens overtagelse kloakken og Ramsøs borgmester anerkender kommunens ejerskab. Men det er ikke nok for Roskilde kommune. Man lader troligt advokaterne arbejde videre for at finde håret i suppen, mens usikkerheden for boligejere i den tidligere Ramsø kommune breder sig.

Jette Tjørnelund

Deltag i debatten
Del.