Hjælp til frivillige sociale organisationer!

0

Der findes i alle samfund en gruppe mennesker, der ikke er i stand til at passe et arbejde, uanset hvilke vilkår arbejdet er baseret på. Det kan være de sindslidende, de hjemløse, posedamerne, mennesker som virkeligheden har ødelagt. Jeg – som socialdemokratisk byrådskandidat – mener, samfundet har en uomtvistelig forpligtelse til at sikre en god, blivende hjælp til disse mennesker. Men samfundet har også en klar forpligtelse til at sikre, at personerne hjælpes fremad mod en situation, hvor de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. De stærkt socialt belastede skal hjælpes ud af deres eventuelle misbrugsproblemer og have tilbud om uddannelse og jobtræning på vej mod et mere selvhjulpet liv. Personer med særlig sociale vanskeligheder har ofte behov for atypiske tilbud, som er tilpasset den enkelte persons situation. Selv om kommunen gør en stor indsats, er de offentlige systemer ofte for stive og ikke gearet til at tage sig af denne gruppes behov. De frivillige, sociale organisationer kan i den forbindelse spille en uvurderlig rolle med utraditionelle og målrettede løsninger, som vil passe vanskeligt ind i det etablerede og standardiserede offentlige system. Ofte er de frivillige organisationer således udsprunget af en enkelt persons eller flere personers brændende engagement, der giver en uvurderlig menneskelig indgang. Man færdes i de ramte miljøer. Man er tættere på de personer, der har behov for hjælp, end noget offentlig system umiddelbart kan komme. Som repræsentant for Socialdemokraterne ønsker jeg, at de frivillige sociale organisationer får en stærkere placering i det danske velfærdssystem. Selv om organisationerne yder en stor indsats og er med til at aflaste det etablerede socialsystem, er deres samfundsøkonomiske belastning behersket.

Troels Toft

Deltag i debatten
Del.