Det absolutte flertal – er det ikke kun ønsketænkning?

0

Mange beslutninger træffes tæt på borgerne, lige dér, hvor de bor. Kommunerne tager sig af lokale forhold som fx skole, børnepasning, hjælp til gamle og syge og udbetaling af sociale ydelser. Kommunerne sørger også for el, vand og renovation og forskellige kulturtilbud. Grundloven sikrer, at kommunerne har selvstyre og dette forhold er reguleret gennem lov om kommunernes styrelse. I november måned 2017 havde vælgerne afgivet deres stemmer og byens vælgere har givet det absolutte flertal til den socialdemokratiske gruppe. Så de næste fire år skal vi havde et bystyre, der skal styres af nogle garvede og andre som er nye i demokratiets tjeneste. Det betyder, at vores borgmester og resten af den socialdemokratiske gruppe med det absolutte flertal kan bestemme, hvilken retning ovenstående forhold skal tage. At have det absolutte flertal lyder jo til at være bekvemt, men grænsen mellem succes og muligheden for at fejle er hårfin. Det er ikke nødvendigvis lykken at have den totale magt. Muligheden for at begå fejl i den demokratiske proces, hvor mindretallet ikke blive inddraget er stor. Andre øjne på sager og beslutninger er altid sundt! Desuden er der risiko for, at det mest grundlæggende i vores grundlov, mindretalsbeskyttelse vil blive tilsidesat. Uden at have taget borgmesteren til indtægt, så tror jeg ikke, at overtrædelse af mindretallets rettigheder ligger i hendes socialdemokratisk gener. Det ønske jeg har for Roskilde er, at den socialdemokratiske gruppe tager mindretallet med på råd og derigennem skaber gode brede forlig. Lær af de mange andre byer, der konsekvent arbejder ind over midten og sikre bred opbakning til den førte politik – til gavn for byen og dens borgere. Den vej jeg ser den førte politik går, tyder mere på, at vi risikere en by i afvikling og ikke i udvikling. Med de berøringsflader som jeg har, med forretning, som fodboldtræner, som far til skolebørn og som medlem af Handelsstandsforeningen og Erhvervsforum, vil jeg arbejde for at hindre enhver form for afvikling. Så det er en absolut mulighed, at en afledt konsekvens med et bystyrer, hvor der er absolut flertal, ikke kan skabe de epokegørende tiltag, der fortsætter med at have Roskilde by i fremdrift. Lige nu er økonomien ikke så god som først antaget under valgkampen. Så der er nok at tage fat på.

Jakob Bo Berthelsen

Deltag i debatten
Del.