Budget 2019 – gør vi det på den rigtig måde?

0

Byrådets partier skal henover sommeren forhandle om næste års budget. Det kulminerer i august måned, hvor de afgørende forhandlinger føres, og hvor det vil vise sig, hvilke partier, der kan tiltræde budgettet. Herefter skal det til endelig afstemning i byrådet.

Alle partier taler om, at Roskilde Kommunes penge skal bruges på den mest forsvarlige måde til glæde for alle kommunens borgere. 

Det samlede budget er på ca. 6,8 mia. kr., men det er kun en lille del af budgettet, der forhandles om. I 2017 ca. 35 mio. kr. Det er ikke tilfredsstillende. 

Det giver langt større mening, hvis hele budgettet er til forhandling. For det giver en større indsigt i kommunens forbrug og mulighed for i højere grad end nu at påpege mangler og overforbrug. Med det formål, at vi får en større grad af sikkerhed for, at kommunen forvalter borgernes penge på den bedst mulige måde. 

Fra borgmesterens side er der ikke villighed til at åbne bøgerne, så alle ved selvsyn og gennem forhandling kan se, om kommunens økonomi bliver brugt på den mest fordelagtige måde, med fokus på at det kommer kommunens borgere til gode. 

Ellers svarer det lidt til, at man i den private husholdning kun kigger på, hvor mange penge man bruger på indkøb af en pose clips og helt undlader at medregne banklån, forsikringer, omkostninger på bil, indkøb af dagligvarer etc.  Det tror jeg ikke, mange gør – man kigger på helheden, så den enkelte husstand får det mest optimale ud af sine penge. 

Derfor ser Det Konservative Folkeparti det som en nødvendighed, for den fremtidige økonomi i Roskilde Kommune, at der åbnes op for forhandling om en større del af kommunens økonomi.

Af: Klaus Aare Bang 

Formand – Det Konservative Folkepartis Vælger-
forening i Roskilde.

Deltag i debatten
Del.