Blødere, billigere og bedre vand til roskildenserne

0

Enhver borger i Roskilde kender besværet ved at bo ovenpå en undergrund, der har mere kalk end de fleste andre steder i landet. Kalken løber med grundvandet gennem vandværkerne og ud i vores haner, toiletter og baderum. Vi ofrer knofedt og store summer på rengøringsmidler for at holde kalken væk. Nogle bliver så trætte af dryppende haner, løbende toiletter og belægninger på elkogere, at de ender med at købe anlæg, der kan fjerne kalken. Men en løsning, der kan hjælpe alle kommunens borgere billigere og bedre er, at vores vandværker investerer i store centrale anlæg og sender blødere vand ud til alle husstande.

Hovedstaden Forsyningsselskab, HOFOR har allerede besluttet at københavnerne skal forsynes med blødere vand. Det forlænger levetiden for vaskemaskiner, toiletter og varmtvandsbeholdere og sparer borgerne for omkring 500 kroner om året. Vandet bliver ganske vist lidt dyrere, men den højere vandpris kompenseres rigeligt gennem lavere energiforbrug og reducerede udgifter til sæbe og rengøringsmidler. Det har været fremme, at blødgøring af vandet kunne medføre en risiko for flere hjerte- karsygdomme og huller i tænderne, men Sundhedsstyrelsen har vurderet, at den metode HOFOR benytter er forsvarlig.

Min vurdering er, at fordelene klart overgår mulige risici. Som folkevalgt vil jeg derfor presse på for at Fors, der leverer vandet til roskildenserne, følger HOFORs eksempel og investerer i blødgøringsanlæg. For tiden gennemfører Brøndby Kommune et pilotprojekt med blødgøring af vand. Fors bør følge erfaringerne fra Brøndby meget nøje.

Torben Jørgensen

Deltag i debatten
Del.