Bio – hva’ for noget?

0

Biodiversitet. Mange mennesker ved ikke hvad det betyder. Biodiversitet er mangfoldigheden i naturen – altså variationen i arter – både hvad angår dyr, planter og naturområder. Alt fra store dyr til bitte små mikroorganismer og mange forskellige naturområder som skove, enge, vådområder, søer og marker. Flere dyre- og plantearter er truede fordi de områder de lever i, indskrænkes. Jeg ved med sikkerhed, at det hele hænger sammen, og at intet trin i hele det store biologiske system, kan undværes. Og jeg ved at årsagen til den truede natur er menneskeskabt; af produktion, transport og mere forbrug. Biodiversiteten er forudsætningen for al liv på jorden! Roskilde ligger ret langt nede på listen over kommuners værdi på “naturkapital”. Jeg undrer mig over, at en kommune som Roskilde ligger helt nede på en 82. plads ud af 98 kommuner. Det skal forbedres! Vi har alle muligheder med fjord, søer, skov, enge, marker og åløb. Det er ikke for sent at rette op på skaden. Resultater viser, at det er muligt at genskabe og styrke den biologiske mangfoldighed med en ambitiøs og målrettet indsats indenfor naturgenopretning. Jeg vil have en spændende og levende natur i Roskilde, også i fremtiden. SF ønsker at forbedre vilkårene for alle arter i kommunens naturområder. Det skal sikres gennem en målrettet naturpleje, fredning af græsmarker og udvikling af vores bynære natur i en vildere retning. For mennesker og miljøet.

Janni Rasmussen

Deltag i debatten
Del.