At turde tænke Stort og Visionært

0

I Roskilde kommune skal vi blive bedre til at tackle de udfordringer de arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne har. I Alternativet ønsker vi, at tage udgangspunkt i det hele menneske; hver enkelte person er et individ, som kan have mange forskellige udfordringer, men også muligheder. Det er det, vi skal satse på.

Vi skal også lære af andres erfaringer. I Hjørring besluttede de i 2015, at jobcentre mm skulle arbejde efter en helt ny model: Hjørring modellen. I indledningen citeres et kinesisk ordsprog: “Når forandringens vinde blæser, er der nogle der bygger læhegn, andre bygger vindmøller.” Mottoet for indsatsen i Hjørring er Rette indsats til rette borger på rette tidspunkt og rettes mod nye dagpenge- og sygedagpengemodtagere, der risikerer at ende på langvarig offentlig forsørgelse med mindre der sættes ind. Indsatsen rettes mod både psykiske og fysiske problemer, sociale problemer, uddannelsesmæssige muligheder, og indsatsen sker sideløbende. For at sikre den tværfaglige indsats er siloerne brudt ned, medarbejderne indgår i tværfaglige teams og der er udviklet nye tilbud, især på det psykiske område.

Det har krævet en investering på 125 mio. kr. over fire år at ændre arbejdsgangene. Med en forventet forkortelse i langvarig forsørgelse på mindst et år for den enkelte, vil der også komme en besparelse på offentlige midler. Allerede nu er besparelserne større end budgetteret. I perioden 2012 -2016 havde knap 24 % af kontanthjælpsmodtagerne i Roskilde været på kontanthjælp i mere end fire år. I Roskilde var der i 2016 over 2000 kontanthjælpsmodtagere. Det er en ulykke både for den enkelte og også for kommunen. Lad os tænke stort og visionært og bygge vindmøller fremfor læhegn.

Helle Chelina Jensen

Deltag i debatten
Del.