Affaldssortering – mer’ af det, tak

0

Det var med stor glæde, at jeg læste Christina Skous klumme i Paperboy d. 10. oktober. Ja, vi glæder os også til at få mulighed for en bedre kildesortering i midtbyen.

Det var et stort affaldskulturchok for os, at flytte fra Munksøgård i 2013 og til midtbyen.

Vi var vante til, at vi havde 14(!) sorteringer på Munksøgård, hvilket gjorde det muligt at reducere bebyggelsens normerede antal restaffaldscontainere fra 22 stk. til bare 7!

Så, når vi får mulighed for at aflevere vores affald i 4 forskellige sorteringer, er det da et godt stykke på vejen.

Christina Skou beklager sig dog lidt over, at beholderen til restaffald er for lille.

Hvis I gør, som vi gør i vores tofamiliehus: Anskaffer jer to haveaffaldscontainere, monterer dem med to gennemsigtige affaldssække og sorterer jeres plastik i rengjort hård og blød plastik (det er sorteringskriteriet pt.) og så selv sørger for, at få det afleveret på genbrugsstationen, når I alligevel skal derhen med stort haveaffald, møbler eller lignende, så skal I se hvordan, der pludselig er rigelig plads i restaffaldsbeholderen.

Det må være næste skridt i kildesorteringsprojektet, at vi også får beholdere til plastik til genbrug, i stedet for den nuværende meget resursekrævende afbrænding.

P.S. Jeg køber ikke argumentet om at det er miljørigtigt, at afbrænde plastik.

Ole Winther

Deltag i debatten
Del.