Åbent brev til Regionsrådet for Region Sjælland ved formand Heino Knudsen

0

Ældrerådet i Roskilde, Ældre Sagen i Roskilde samt Roskilde Ældre Motion retter denne henvendelse til Sjællands Regionsråd i forbindelse med de igangværende drøftelser om fremtiden for Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er væsentligt for alle borgere som tryghedsfaktor i dagliglivet, samt støtte og hjælp ved sygdoms- og behandlingsforløb.

Især skrøbelige ældres særlige behov bør varetages. Denne gruppe risikerer at blive tabere ved en total udflytning af alle opgaver og sengepladser til det planlagte sygehus i Køge. Vi tre organisationer har – med basis i undersøgelser hos vore medlemmer og henvendelser fra ældre borgere i det hele taget – et markant ønske om, at Sjællands Universitetshospital i Roskilde i størst muligt omfang bevarer sengepladserne og fortsat fungerer indenfor de områder, hvor borgerne i lokalområdet skal behandles.

Vi respekterer at akutfunktionen er flyttet til Holbæk, men er meget bekymrede for den utryghed, det har skabt, hvor vore ældre oplever at blive flyttet rundt.

Vi ønsker, at lægebetjent skadestue på Roskilde Sygehus bevares 24/7. Dette skaber tryghed for alle borgere.

De nødvendige økonomiske ressourcer skal fortsat tilvejebringes og tilføres på passende niveau, idet der ved den endelige planlægning af specialeområder i Køge bør inddrages en helhedsløsning, hvori Sjællands Universitetshospital i Roskilde indgår – et hospital som i dag fungerer på højt niveau og fortsat tiltrækker kvalificerede læger og øvrigt sundhedspersonale.

I planen for fortsat anvendelse af Roskilde Sygehus bør der tages hensyn til det stadig stigende antal ældre. De store årgange er i halvfjerdserne i dag, og gennemsnitsalderen stiger hele tiden.

Desuden skal antallet af flytninger af hele afdelinger begrænses, da det er en meget utryg periode for patienterne, og hver gang sker der tab af personaleressourcer.

Denne udtalelse vil vi følge op på i samarbejde med såvel Regionsrådet som andre relevante organer, herunder sygehusgruppen, som vi tre organisationer i øvrigt fuldt og helt støtter.

Af: Marie Jørgensen, formand for Roskilde Ældreråd,

Jens T. Larsen formand for Roskilde Ældre Sag,

Ole Rasmussen formand for Roskilde Ældre motion

Deltag i debatten
Del.