Naturen har brug for førstehjælp

0

Måske kan du huske, at man engang kunne plukke farvestrålende buketter med mange forskellige vilde blomster ude langs vejene? Og måske kan du huske, at man var nødt til at gøre bilruden ren flere gange hver sommer, fordi den var ramt af utallige insekter? Sådan er det ikke mere. Det går den helt gale vej med vores vilde dyr og planter.

Bundskraber
Naturen har det skidt, og arter forsvinder med så stor hastighed, at eksperter kalder det Den 6. Masse-uddøen i klodens historie. I gennemsnit er over 18 procent af EU-landenes landareal omfattet af Natura 2000-beskyttelsen, men Danmark ligger i den absolutte bund med kun godt otte procent. Naturen har simpelthen for lidt plads, og der, hvor der stadig er lidt natur tilbage, er den truet af forurening og tilgroning. DN Roskilde tager sagen op lokalt.

Tilbagegang
Vi har ikke rigtigt opdaget det… Mange vilde dyr og planter lægger vi nemlig ikke mærke til i det daglige. Nogle fordi de lever isoleret – i områder vi ikke kender. Nogle fordi de er sky og lever skjult – andre fordi de er små. Det gælder fx regnorme og insekter, der faktisk betyder rigtigt meget for, hvor meget vi kan høste i haven og på markerne, fordi de sørger for jordens frugtbarhed og bestøvningen af vores afgrøder. På under 100 år er ca. en sjettedel af vores sommerfuglearter og biarter forsvundet fra naturen, og det anslås, at mængden af insekter samlet set er faldet til en tredjedel. Dertil kommer, at vandmiljø og fiskebestande lider. Samlet set betyder det, at også antallet af fugle falder dramatisk.

Kom til debatmøde
Men kan vi gøre noget ved det – hver for sig og sammen – her hvor vi bor? Det vil Danmarks Naturfredningsforening Roskilde gerne drøfte med interesserede borgere og politikere. Foreningen inviterer derfor på ekskursion til Havdrup –Snoldelev Mose med efterfølgende debat om udfordringer og muligheder. Det sker onsdag den 12. september med afgang i bus fra Byens Hus på Stændertorvet kl. 17:00. Det efterfølgende debatmøde, også i Byens Hus, varer til kl. 20:30. Af hensyn til bus og forplejning er der tilmelding efter først til mølle-princippet på roskilde@dn.dk senest den 8. september. Der er plads til 50 deltagere. Hvis du ikke hører noget efter tilmeldingen, kan du deltage. Hvis turen er fuldt booket, vil du få besked om, at du ikke kan deltage.

Deltag i debatten
Del.