Børnehuset Wiemosen bliver børnekulturhus

0

Gennem de sidste to år har børnene i Wiemosen og børnene i de andre børnehuse i Område Vest jævnligt beskæftiget sig med musik, leg, bevægelse og kunst. De har nemlig haft besøg af Kulturskolens medarbejdere, som ind imellem har inviteret gæstekunstnere med fx. dansere fra Åben Dans.

I Kulturskolen havde man længe næret ønske om at komme ud i børnehuse som mere faste samarbejdspartnere, og en dag i forbindelse med et lederkursus på Rådhuset, hvor der stod innovation og samskabelse på programmet, kom tidligere Områdeleder Birgit Schwartzbart  og Kulturskoleleder Annette Salvad tilfældigvis i samme gruppe, og de to blev hurtigt enige om, at det med ”Kulturbørnehus og Kultur i Børnehuse” var et perfekt bud på både innovation og samskabelse.

Da Slots- og Kulturstyrelsen ikke så længe efter offentliggjorde  ”Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner”, så tog tingene for alvor fart. Ansøgningen blev udformet og sendt afsted, og Slots- og Kulturstyrelsen udvalgte 15 projekter fordelt over hele landet, så det var svært at få armene ned, da det viste sig, at ”Kulturbørnehus og Kultur i Børnehuse” var ét af dem.

Hvorfor egentlig?

Når kunstnere bliver fast tilknyttet børnehuse, så møder alle børn allerede i en tidlig alder professionelle, udøvende kunstnere i deres hverdag i de vante og trygge rammer. Der arbejder de med kreative, skabende processer, hvor der er plads til fordybelse, og de bearbejder viden og oplevelser sammen gennem forskellige kunstneriske udtryksmuligheder. Huskunstnerne tilrettelægger også besøg på relevante lokale museer og kulturinstitutioner.

Hensigten er bl.a. at udvikle børnenes ordforråd og indlevelsesevne samt at stimulere og udvikle deres motorik, og gennem disse projekter indgår børnene i fællesskaber, hvor deres sociale kompetencer udvikles. 

 Videndeling

Hvorfor ikke dele viden, ved at prøve det på egen krop? – Herover ses en situation fra et personalemøde, hvor pædagogerne i Wiemosen får besøg af kunstnerne, der informerer om deres metoder, og hvordan de arbejder ud fra en given kulturel pædagogisk tematik. – De viser, hvordan de tager afsæt i barnets indtryk og kulturelle oplevelse af det givne emne. Og med afsæt i en emne/narrativ rammesætning er barnet i gruppens fællesskab med til at konstruere og bearbejde viden om emnet, der siden hen udfoldes i musik, dans og billedkunst, således at barnet får mulighed for at danne egen medieret viden og erfaring om det givne/oplevede emne. – Og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig er sjovt.

Musikbystrategi
og forankring

Siden forsøget belv søsat har Roskilde Byråd vedtaget Musikbystrategien, og her passer en profil som Kulturbørnehus som fod i hose, for alle børn møder musikken og laver musik sammen. Ikke nok med det, de møder også de andre kunstarter og oplever, hvordan de indbyrdes komplementerer hinanden.

Et af succeskriterierne med forsøget var også, at der gennem forsøgsperioden skulle fokuseres på at få etableret samarbejde mellem andre børnehuse og Kulturskolen, og det må siges at være lykkedes.

Fra at arbejde sammen med fem børnehuse i Område Vest, er der nu også indgået samarbejdsaftaler med alle børnehuse i Område Nord og foreløbig tre børnehuse i Område Nord Øst, så alt i alt har forsøget været en succes.

Deltag i debatten
Del.