Skæbnetime for Roskilde Sygehus

0

Af rektor på Roskilde Katedralskole Claus Niller

Roskilde Sygehus’ fremtid har optaget borgerne i Roskilde, siden Region Sjælland vedtog sygehusplanen tilbage i 2010.

For alle os, der har boet i Roskilde hele vores liv, er det helt utænkeligt, at en by af Roskildes størrelse og betydning ikke har sit eget sygehus, med alt hvad det indebærer af behandlingstilbud.

Samtidig ved vi jo alle, at når det kommer til stykket, ønsker vi den bedste behandling af de dygtigste specialister. Det er så politikernes lidet misundelsesværdige opgave at finde den til enhver tid bedste kombination af ønsket om nærhed og kvalitet i behandlingen for de ressourcer, der nu engang er til rådighed.

Den oprindelige sygehusplan overlader ikke mange funktioner til Roskilde Sygehus. Heldigvis viste borgermødet her i maj, at der er en voksende politisk erkendelse af, at betingelserne for at drive sygehus i dag er forskellige fra, hvad de var for otte år siden, ja bare for et år siden. Derfor bør sygehusplanerne løbende justeres.

En af de erkendelser man har gjort sig er, at det er langt nemmere at rekruttere sundhedsfagligt personale til Roskilde og Køge end til andre dele af regionen. Alene derfor er det uhensigtsmæssigt at flytte funktionerne ud på Sjælland. Samtidig er det i Roskilde, at befolkningskoncentrationen er højest.

Vi har fx set, at funktioner flyttes til Holbæk med det resultat, at patienterne fra Roskilde skal bevæge sig til Holbæk. Ikke fordi vi fra Roskilde som sådan har noget imod at køre til Holbæk. Det er bare fjollet, når nu det sundhedsfaglige personale hellere vil arbejde i Roskilde. Jeg har selv oplevet noget tilsvarende i forbindelse med en undersøgelse på Næstved Sygehus, hvor lægen spørger mig: “Nå, hvor kommer du fra?”, og da jeg fortæller ham, at jeg kommer fra Roskilde, siger han: “Det gør jeg også. Det da fjollet, at vi ikke bare kunne mødes der”.

Placeringen af behandlingstilbud handler om følelser og fornuft. Begge dele skal med i overvejelserne. Vi vil alle gerne have de bedste tilbud, men det er samtidig vigtigt at sikre, at tilbuddene er tilgængelige, der hvor befolkningen ønsker det.

De overordnede linjer i Region Sjællands sygehusplan ligger fast. Ingen tvivl om det. Men lad os håbe, at den politiske fornuft sejrer, når politikerne i Region Sjælland om kort tid skal fastlægge, hvilke opgaver Roskilde Sygehus skal varetage i fremtiden. Det seneste borgermøde viste, at der er skred i holdningerne, og at det velfungerende sygehus i Roskilde med høj kvalitet og service også i fremtiden skal betjene rigtig mange af borgerne i lokalområdet.

Lad os håbe, at politikerne holder ord, når afgørelsens time indtræffer. Vi er mange lokale, der vil følge udviklingen tæt og holde politikerne op på deres ord.

Deltag i debatten
Del.