Nyt netværk styrker musklerne i Roskilde som uddannelsesby

0

Af Claus Niller
– Rektor på Roskilde Katedralskole. Født og opvokset i Ringparken og har altid engageret sig i lokalsamfundet, særligt i byens uddannelses- og musikliv. 

Om få dage springer studenterne ud, og bybilledet i Roskilde vil atter præges af unge med studenterhuer i alskens farver. 

Roskilde er en uddannelsesby. Det ved vi alle, og det er en vigtig del af byens identitet. Det sikrer høj aktivitet i byen, og det skaber arbejdspladser. Roskilde er formentlig den provinsby i Danmark – ud over København, Århus, Odense og Ålborg – der har flest uddannelsesinstitutioner. Inden for en radius af 5 km tilbyder vi et stort og varieret udbud af uddannelser.

Det skal vi værne om, og det skal vi understøtte. 

Derfor er det særdeles glædeligt, at studerende fra 8 ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner i byen nu er gået sammen og har oprettet Studenternetværk Roskilde. 

32.700 stemmer
Værdien af samarbejde mellem de 32.700 studerende på alle disse institutioner er åbenlys. Både for de studerende og for Roskilde som by.

Lederne af alle de selvejende uddannelsesinstitutioner har været opmærksomme på denne betydning og gevinst i mange år, og det er mere end 25 år siden, at de dannede deres netværk. Det hed oprindeligt Skoleledernes Samråd, i dag går det under betegnelsen Roskilde Campus.

Vi har savnet et tilsvarende netværk for de studerende. De studerende er nemlig vigtige for os. Både som by og som nation. Som nation fordi et højt uddannelsesniveau er grundlaget for vores velfærdssamfund. Som by fordi de studerende er aktive i mange af de frivillige kulturaktiviteter, vi har her i Roskilde med Roskilde Festival som spydspids. Det er også dem, der holder gang i et blomstrende caféliv både på den ene og den anden side af disken. Og så bliver de en dag rigtig gode skatteborgere, når de forhåbentlig finder arbejde og slår sig ned her i Roskilde.

Lettere dialog – og interessante mærkesager

Studenternetværket gør det langt enklere at få de studerende inddraget i dialogen om, hvordan vi får gjort Roskilde til en endnu mere attraktiv by at leve i som ung. Ja, i det hele taget, hvordan Roskilde bliver en bedre by at bo i for os alle. 

Og den dialog er nu engang nemmest at udøve, hvis vi ved, hvem vi skal tale med. Derfor er studenternetværket vigtigt. 

Der har været tilløb undervejs i de senere år. Men nu er netværket en realitet, og de har slået sig op på tre mærkesager: Flere billige ungdomsboliger, bedre kollektiv trafik og et godt studiemiljø.

Vi vil fra Roskildes uddannelsesinstitutioner gøre, hvad vi kan for at støtte netværket og de enkeltpersoner, der er så vigtige i driften af det nye samarbejde.

Claus Niller er rektor på Roskilde Katedralskole. Han er født og opvokset i Ringparken og har altid engageret sig i lokalsamfundet, særligt i byens uddannelses- og musikliv.

Deltag i debatten
Del.