De farlige fællesskaber

0

Af sognepræst Kristian Gylling

Drømmen om frihed til at vælge fuldstændig som det passer mig. Åh, ja frihed er en menneskeret. Det mener vi i Danmark og det står også i menneskerettighederne. Men frihed til hvad?

– til at bunke sammen, når naboen mangler?
– til at rutte med vores vandressourcer, så vores børn og børnebørn må tørste?
– til at lade folk drukne i Middelhavet?
Nej. Frihed og fællesskab står i spændingsfelt til hinanden, og kan ikke ses uden den anden. 

Vi har i frihedens navn mulighed for at gruppere os, som det passer os. Og det gør vi i stor stil i vores lille land. Men fællesskaber der lukker sig om sig selv, om særinteresser og ghettodannelser, ensidige politiske eller religiøse præferencer giver usunde fællesskaber, og kan gå hen og give farlige Trumpske slagsider i demokratiets og fællesskabs navn.

Sunde fællesskaber er mangfoldige i sit indhold. Forskellighed i venskaber, i parforhold og i arbejdsfællesskaber er et godt grundlag for sunde fællesskaber, hvor man i mangfoldighed beriger og befrugter hinanden.

Velfærd er ligeværd
Tillid til offentlige institutioner er et grundelement i danskernes velfærd og tilfredshed. Men den er ikke nagelfast, for når vi oplever, at der bliver sparet på de varme hænder og Told & Skat til fordel for skattelettelser, og vi samtidig oplever, at de ikke magter kontrolopgaven, så ikke alle i fællesskabet bliver behandlet ordentligt og ens, ja, så mister vi tilliden – og dermed friheden.

Det er indlysende, at hvis enhver er sin egen lykkes smed – er sig selv nærmest, så bliver fællesskabet usundt, og vil til sidst falde fra hinanden.

Elsk din nabo
Jeg er overbevist om, at når vi tager os ordentligt af hinanden i al vores forskellighed, er vi rigtig frie. Ja, man kan faktisk sige, at mennesket er sig selv nærmest, når vi glemmer os selv og sætter alt ind på den anden, uden øje for selv at få noget ud af det – netop da vil næstekærligheden blomstre. Næstekærlighed og omsorg for hinanden er og bliver krumtappen for ægte og holdbar frihed. Som det siges så flot i frihedens og næstekærlighedens navn: Det er bedre at bryde loven for andres skyld, end at holde loven for sin egen skyld.

Deltag i debatten
Del.