Både eller bygning?

0

Hvad mon eftertiden ville sætte størst pris på? En smuldrende betonbygning fra 1967 eller fem originale vikingeskibe fra 1000-tallet, som blev udgravet fra bunden af Roskilde Fjord fra 1962 og fremefter? For alle andre end beton-fetischister ligger svaret lige for. Naturligvis skal kulturarven i form af de fem uvurderlige vikingeskibe bevares for enhver pris. Alligevel er Slots- og Kulturstyrelsen nået frem til, at bygningen ikke skal affredes, og altså derfor ikke kan rives ned og erstattes af en anden og mere langtidsholdbar ramme om skibene. Og det er måske ikke så sært, eftersom denne styrelse netop kun forholder sig til bevarelse af bygninger. Fair nok, der er åbenbart tale om arkitektur i såkaldt brutalistisk stil, et sjældent udtryk for denne modernistiske strømning i Danmark som tilsyneladende kan give arkitekter blanke øjne. En lægmand som undertegnede kunne på en dårlig dag komme til at forveksle bygningen med et medborgerhus i Brøndbyøster. Men det er nok bare mig.

Faktum er, at levetiden for membranen er opbrugt, at der er tiltagende problemer med vandindtrængning i bygningens bund, og at hallen ikke lever op til Nationalmuseets sikringskrav i forhold til koter og højvande. Allerede i dag bør gulvet i Vikingeskibshallen således hæves 1,2 – 1,7 meter for at opfylde kravene – hvilket vil være uforeneligt med de beskrevne fredningsværdier. Ifølge den klage over afgørelsen i sagen om affredning af Vikingeskibshallen i Roskilde, som bestyrelsen den 15. januar sendte til kulturminister Mette Bock, er bekymringen for skibene nu så stor, at man arbejder med en plan for at flytte skibene til en midlertidig bygning. Beliggenheden kan næppe blive bedre, end hvor de står nu. Men jeg udelukker ikke muligheden for, at bygningen bliver flottere.

Deltag i debatten
Del.