Visning

Dengang...

Bryggergårdens bagmand

Peter Thomas Larsen startede selv med at forpagte restauranten, der dengang hed Bryggerhesten, sammen med vennen og kollegaen Peter Loehr, og de drev stedet sammen de næste 13 år, hvorefter de valgte at dele den voksende restaurantportefølje op.

DEBAT

Fandens Fingre fjernet

Lotte Fang erklærer sig tilfreds med to historiske stens nye placering i Palæhaven, men maner til større besindighed når forvaltningen i fremtiden skal håndtere Roskildes historie.

Dengang...

Fra Rådhustorv til Stændertorvet

Det nye anlæg på torvet udgivet som postkort i 1911. Bemærk teksten på kortet. Kunne ligne et meget Københavnsk inspireret postkort. Er nu udgivet af den lokale Johannes Bruun, der havde boghandel i Algade.

Dengang...

Mr. Ritz

Flemming Werge startede Ritz i Roskilde i 1980, og inden længe var han medejer af ti diskoteker over det meste af landet. I dag har den 70-årige restauratør solgt det hele for at hellige sig sine hundrede spillejobs om året.

Dengang...

Roskildes panserbasse

I en menneskealder var han synlig i bybilledet og sørgede for ro og orden på gader og stræder. Men hvad laver Eske-betjent i dag?

Dengang...

Julemarked og hestevognskørsel

Julestemningen og julehyggen er som sædvanlig skruet helt i top, når Lützhøfts Købmandsgård slår porten op til årets julemarked lørdag den 12. december kl. 11-15.

Dengang...

Fra isenkram til Cleverbinder

Henrik Peter Reisby Nielsen blev sidste generation ud af fire, der havde HP Nielsen, som i nyere tid blev til Inspiration. Den nu 44-årige Henrik Peter Reisby Nielsen skilte sig endeligt af med butikken i 2008 – 102 år efter hans oldefar erhvervede sig forretningen i Algade 10 tilbage i 1906.

Dengang...

Punkens guldhorn på Danmarks Rockmuseum

”Det her er en sand guldgrube”, siger museumsinspektør Rasmus Rosenørn om den kæmpe samling af tøj, fanzines, billeder og meget andet, der er skænket til Danmarks Rockmuseum af Camilla Høiby, der var en af Danmarks første punkere.

Dengang...

Viral Vikingebåd

Vikingeskibsmuseet har siden maj i år været i gang med at bygge en kopi af Gislingebåden, og har i den forbindelse for første gang i museets historie lanceret et såkaldt Open Source-bådebygningsprojekt. Denne idé har skabt global interesse og begejstring for projektet, idet bådnørder over hele kloden har downloadet tegningerne til båden og således bygger deres egne kopier eller modeller af den danske middelalderbåd.

Dengang...

Hus, horn og flamsk fajance

”Indtil videre er det lidt af et mysterium”, siger arkæolog Lena Diana Tranekjer, der er i gang med at grave en dyb rende, hvor der vedbliver at dukke dyrehorn op fra fortiden.
Hun arbejder sig gradvist ned i det, der antageligt er en såkaldt affaldgrube fra 1100-tallet.
”Det kan være et sted, man gjorde af kødaffaldet, men måske også en del af noget kultisk. Det er dog alt for tidligt at konkludere noget”, vurderer arkæologen, og kaster endnu en skovlfuld jord mod trillebøren.

Dengang...

Roskildes skarprettere

I dag er det, ifølge en tre år gammel undersøgelse, et lille mindretal på 20 procent af danskerne, der går ind for at indføre dødsstraf i særlige tilfælde. I middelalderen havde alle købstæder imidlertid en bøddel, eller en skarpretter, som det kaldtes.

Dengang...

Historien under Stændertorvet

Roskilde Museum har lige afsluttet feltdelen af en arkæologisk undersøgelse midt i Roskilde, på Stændertorvet, der også gennem middelalderen var et knudepunkt for byen.

Dengang...

Roskildes første avis

Det er 223 år siden Roskilde fik sin første avis, da ugebladet Tilskueren i og uden for Roeskilde så dagens lys tilbage i 1792.

1 4 5 6 7