Visning

Dengang...

De bænke kan stadig skabe debat

For nogle uger siden brugte Susanne Skjold Petersen det gode vejr og tog et billede af de gamle bænke på deres nye plads foran Palæet. Det blev efterfølgende lagt ud i gruppen ’Roskilde i billeder’, hvor der straks kom en længere debat for og imod den nye placering.

Dengang...

Nu forsvinder Haraldsborg

Det er ikke den gamle bygning, der er opført som husholdningsskole, der forsvinder.
Det er navnet Haraldsborg, der forsvinder, fortæller Per Steenholdt.

Dengang...

Forbedring af boligforholdene for byens ældre

Billedet af de gamle i Bredgade er et meget misbrugt billede. Det har været brugt til at vise fattigdom i 1890´erne og elendige forhold på fattiggårde. Det har dog nok slet ikke været Kristian Hudes mening, at det foto skulle vise elendighed.

Dengang...

Er der behov for en ’Dronningerække’?

Sjovt nok er flere af vejene i kvarteret omkring Kongebakken opkaldt efter dronninger. Det er ikke mange dronninger, vi har lært om i skolen. En undtagelse er Dronning Margrethe, som da også har lagt navn til en vej syd for kvarteret.

Dengang...

Her “spøger” fru Varnæs!

De fleste af figurerne i Lise Nørgaards Matador har ingen eller lille lighed med borgerne i Roskilde. Der er dog undtagelser, den ene er Maude Varnæs. Her er der et konkret forlæg til en ’liggedame’, der bukkede under for små udfordringer, men vågnede op til dåd stillet overfor en stor udfordring.

Dengang...

Gadstrup – fra landsby til stationsby

Landsbyen Gadstrup var oprindeligt meget lille. Den første folketælling fra 1787 viser, at der boede 19 familier og i alt 84 personer i hele Gadstrup Sogn. Bortset fra præsten og degnen var de alle direkte tilknyttet landbruget.

Dengang...

Hul igennem til middelalderen

Roskilde Museums arkæologer arbejder under tidspres på Sortebrødre Plads, hvor byggeriet af et nyt parkeringshus skal starte i maj. Foreløbig er der gjort omfattende og interessante fund, der stiller spørgsmålstegn ved en del, som man troede at vide om byens historie.

Dengang...

Hyrdehøj og Sønderlundskvarteret

I september, da Hyrdehøj sidst var et tema her i avisen, ville jeg gerne have vist et foto af soldater eller svævefly på den ’eksercerplads’, som mange husker. Det kunne jeg ikke, men der er sket noget siden.

Dengang...

Grimmere end byrådet tillader?

Hvis nogen på deres vej gennem Allehelgensgade tænker: “Det burde ikke være tilladt at have så grimt et bemalet hus, her midt i Roskilde,” kan jeg fortælle, at det er det heller ikke.

Dengang...

Kønsopdelt svømning i Roskilde i mere end 120 år

I år har der været stor debat om kønsopdeling af Gellerupbadet i Aarhus. Denne opdeling er da også med et overvældende flertal i byrådet blevet forbudt. Det var ifølge argumenter fra de lokale politikere udansk og imod de værdier, som vores demokrati bygger på.

Dengang...

Besøg hos Lotte Fang

Lokalhistorikeren Lotte Fang har i 40 år beriget Roskildes borgere med sine byvandringer, foredrag, artikler og bøger om byens historie.

Dengang...

Roskilde bymidte – verdenskulturarv og trafikalt kaos

Bymidten er i dag domineret af to ting. Vores domkirke, der er på UNESCO’s verdenskulturarvs-liste og biltrafikkens trange kår. Begge dele er fremkommet via en lang historisk udvikling, der har været præget af op- og nedture samt stagnation. Begge dele er kulturarv, men det er kun den ene, der er udelt beundret.

Dengang...

Er Vindinge helt på toppen?

Hvis man med toppen mener den højest beliggende bebyggelse i Roskilde kommune, har jeg ikke kunne finde nogen anden bebyggelse, der som Vindinge lå mere end 60 meter over havets overflade. Der er givet nogle, der mener, at foruden den høje beliggenhed er det ”helt på toppen” at bo i Vindinge, et relativt lille bysamfund og dog så tæt på alle tilbud i Roskilde.

1 2 3 4 5 7