Visning

DEBAT

Institutioner bør tjekkes for radon

“Det kan undre, at Roskilde kommune har ladet stå til og overhørt ministeriets påmindelse om alvoren. Roskilde ligger i et geografisk område med høj risiko for radon indtrængning”, lyder det i et læserbrev fra Venstres Jette Tjørnelund.

DEBAT

Borgmesteren står forhåbentlig fast over for moskéen

“På den ene side forsvarer han (Tuncay Yilmaz red.), at den tyrkiske quasi-diktator Erdogan fængslede omkring 50.000 borgere efter et påstået kupforsøg i sommeren 2016, og på den anden side lægger han afstand til den hårdhændede behandling af oppositionen og lukningen af regeringskritiske medier”, mener Karsten Lorentzen (DF).

DEBAT

Kære Joy

“Du udtaler på det sidste byrådsmøde, at du ”nu tager medansvar som arbejdsgiver” nu hvor du er blevet medlem af KL´s bestyrelse. Hvad I alverden betyder det? Hvad betyder det, for de 7500 offentligt ansatte i Roskilde Kommune?”, spørger Jan Bjergskov Larsen (SF) borgmester Joy Mogensen.

DEBAT

Kære Joy (igen)

“Jeg forstår ikke, at du som borgmester i Roskilde ikke vil påvirke Socialdemokratiet på Christiansborg og ministeren for området ved at sende et brev, hvor Roskilde Byråd gør opmærksom på problemstillingen”, skriver Jan Bjergskov Larsen (SF).

DEBAT

Kommunen betaler også til Landsbyggefonden

“I Paperboy den 20/3 2018 er der et læserbrev med overskriften “Tyveri ved højlys dag”. Nede i teksten står videre blandt andet: “Pengene er år efter år indbetalt af lejerne i de almene boliger”, og “Vi må stoppe dette tyvei af vores penge”.Er det ikke en påstand, der ikke kan stå alene”, lyder det i et læserbrev fra Palle Larsen.

DEBAT

Tyveri ved højlys dag

Beboer i Ringparken Svend Erik Christensen er stærkt utilfreds med regeringens ghettoindsats, der vil gøre det sværere for lejere i almennyttige boligbyggeri som Ringparken at få renoveret deres lejligheder.

DEBAT

Det er tid til at prøve noget nyt

“Mette Gjerskov har sine meningers mod, men hun har også isoleret sig selv i folketinget og det betyder, at Roskilde ikke får den indflydelse som byen fortjener”, mener Brian Hansen.

DEBAT

Støtter Joy lockouten?

“Hvilken side står Joy Mogensen på? Støtter hun lockouten eller stiller hun sig solidarisk med de offentligt ansatte?”, spørger Jonas Paludan, tidligere medlem af Roskilde Byråd for Enhedslisten.

DEBAT

Lockout

“Nu skal du gøre dit for det samme: du skal lægge pres på dit byråd, på KL, på dit parti og sige: STOP”, lyder opfordringen til Roskildes politikere fra folkelærer Line Bedin.

DEBAT

Lokalråd og bylaug

Som nylig fratrådt formand for Svogerslev Lokalråd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til byrådet for tildelingen af Roskilde Kommunes Bydelspris 2017.

DEBAT

Tak for den store opbakning!

“Jeg fik mange personlige stemmer. Det er jeg meget glad for og meget beæret over. Tak!”, skriver Enhedslistens Anna Bondo Nielsen.

DEBAT

Grøn forsyning er på stemmesedlen

“Mine mærkesager er grøn og bæredygtig forsyning; rent drikkevand; god kundeservice samt et stærkt Fors”, skriver civilingeniør Jens H. M. Larsen, der stiller op til Fors bestyrelse.

DEBAT

Ih, hvor er det kommunalt

“Hvor er det dog synd for detailhandelen m.fl., at vi ikke har en bilfri midtby, der er i stand til at tiltrække endnu flere turister”, mener Ole Winther Olsen.

DEBAT

Vi skal investere i vores ældre nu

“Ligesom en investering i børns uddannelse forebygger arbejdsløshed, er en investering i ældremotion forbyggende en stigning i sundhedsomkostninger for de ældre”, mener Pierre Kary (S).

DEBAT

Vi kan gøre det bedre

“Vi må arbejde på at skabe aktiviteter, som bringer dem ind i et fællesskab, således at ensomhed og misbrug afløses af bedre livskvalitet og måske genskabt arbejdsevne”, mener Jens Børsting(S).

DEBAT

Bevar Roskilde Sygehus – stem til regionsvalget!

Der er snart kommune – og regionsvalg. Det er en begivenhed som man bør tage alvorligt, hvis man ønsker at påvirke politik i lokalområdet. Og et emne som optager mange i Roskilde lige nu, er fremtiden for Roskilde Sygehus.

DEBAT

Knejsende minareter i Allehelgensgade

Moskébyggeriet i Allehelgensgade har ikke skabt de store panderynker i Roskilde. Her giver vi dog ordet til byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF), der ser flere udfordringer ved byggeriet.

DEBAT

1 mio. kr mere til erhvervsudbud

“Det er derfor glædeligt, at der var opbakning til dette fra konservativ og socialdemokratisk side”´, lyder det fra Jacob Søegaard Nielsen (V).

1 2 3