Visning

DEBAT

Lokalråd og bylaug

Som nylig fratrådt formand for Svogerslev Lokalråd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til byrådet for tildelingen af Roskilde Kommunes Bydelspris 2017.

DEBAT

Tak for den store opbakning!

“Jeg fik mange personlige stemmer. Det er jeg meget glad for og meget beæret over. Tak!”, skriver Enhedslistens Anna Bondo Nielsen.

DEBAT

Grøn forsyning er på stemmesedlen

“Mine mærkesager er grøn og bæredygtig forsyning; rent drikkevand; god kundeservice samt et stærkt Fors”, skriver civilingeniør Jens H. M. Larsen, der stiller op til Fors bestyrelse.

DEBAT

Ih, hvor er det kommunalt

“Hvor er det dog synd for detailhandelen m.fl., at vi ikke har en bilfri midtby, der er i stand til at tiltrække endnu flere turister”, mener Ole Winther Olsen.

DEBAT

Vi skal investere i vores ældre nu

“Ligesom en investering i børns uddannelse forebygger arbejdsløshed, er en investering i ældremotion forbyggende en stigning i sundhedsomkostninger for de ældre”, mener Pierre Kary (S).

DEBAT

Vi kan gøre det bedre

“Vi må arbejde på at skabe aktiviteter, som bringer dem ind i et fællesskab, således at ensomhed og misbrug afløses af bedre livskvalitet og måske genskabt arbejdsevne”, mener Jens Børsting(S).

DEBAT

Bevar Roskilde Sygehus – stem til regionsvalget!

Der er snart kommune – og regionsvalg. Det er en begivenhed som man bør tage alvorligt, hvis man ønsker at påvirke politik i lokalområdet. Og et emne som optager mange i Roskilde lige nu, er fremtiden for Roskilde Sygehus.

DEBAT

Knejsende minareter i Allehelgensgade

Moskébyggeriet i Allehelgensgade har ikke skabt de store panderynker i Roskilde. Her giver vi dog ordet til byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF), der ser flere udfordringer ved byggeriet.

DEBAT

1 mio. kr mere til erhvervsudbud

“Det er derfor glædeligt, at der var opbakning til dette fra konservativ og socialdemokratisk side”´, lyder det fra Jacob Søegaard Nielsen (V).

DEBAT

Tillidsreform er ikke en spareøvelse

Venstre og SF er rigtig glade for, at der med budgetforliget nu er besluttet, at der skal arbejdes videre med en tillidsreform under overskriften ’afbureaukratisering’.

DEBAT

Lidt om det med pengene

Det er vigtigt at kommunen nedbringer sin gæld i et ambitiøst tempo, mener Jan Fischer Byrådskandidat, Roskilde Konservative.

DEBAT

Til Roskildes kommunalbestyrelse

“Roskilde overtog Gundsø med en kassebeholdning på 30 millioner kroner – det ville være glædeligt, hvis kommunalbestyrelsen ville afsætte minimum dette beløb til diget”, mener Knud Østbjerg.

DEBAT

Spild af papir?

“Paperboy bringer en række interessante artikler med lokalt islæt, som man ikke kan finde andetsteds”, mener Henning Jensen.

DEBAT

Ønskes: Lokalaftale – Får i stedet: Sutteklud

“Dette kan undre, da lærerforeningen har udarbejdet et udkast til en omkostningsfri og helt udgiftsneutral aftale. Alligevel ønsker Roskilde Kommune ikke at indgå en sådan aftale???”, spørger Kirsten Bjelke, skolelærer og byrådskandidat for SF.

1 2 3