Visning

DEBAT

Knejsende minareter i Allehelgensgade

Moskébyggeriet i Allehelgensgade har ikke skabt de store panderynker i Roskilde. Her giver vi dog ordet til byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF), der ser flere udfordringer ved byggeriet.

DEBAT

1 mio. kr mere til erhvervsudbud

“Det er derfor glædeligt, at der var opbakning til dette fra konservativ og socialdemokratisk side”´, lyder det fra Jacob Søegaard Nielsen (V).

DEBAT

Tillidsreform er ikke en spareøvelse

Venstre og SF er rigtig glade for, at der med budgetforliget nu er besluttet, at der skal arbejdes videre med en tillidsreform under overskriften ’afbureaukratisering’.

DEBAT

Lidt om det med pengene

Det er vigtigt at kommunen nedbringer sin gæld i et ambitiøst tempo, mener Jan Fischer Byrådskandidat, Roskilde Konservative.

DEBAT

Til Roskildes kommunalbestyrelse

“Roskilde overtog Gundsø med en kassebeholdning på 30 millioner kroner – det ville være glædeligt, hvis kommunalbestyrelsen ville afsætte minimum dette beløb til diget”, mener Knud Østbjerg.

DEBAT

Spild af papir?

“Paperboy bringer en række interessante artikler med lokalt islæt, som man ikke kan finde andetsteds”, mener Henning Jensen.

DEBAT

Ønskes: Lokalaftale – Får i stedet: Sutteklud

“Dette kan undre, da lærerforeningen har udarbejdet et udkast til en omkostningsfri og helt udgiftsneutral aftale. Alligevel ønsker Roskilde Kommune ikke at indgå en sådan aftale???”, spørger Kirsten Bjelke, skolelærer og byrådskandidat for SF.

DEBAT

Hvad er politik?

“Så kære borger/vælger, valget er dit. Ønsker du politikere, der har en mission med at være i politik, som samtidig står fast på deres mission og tør spille med åbne kort om, hvad deres mission koster, og hvilke fravalg deres mission vil have?”, spørger Michael Phillip Hansen.

DEBAT

En god oplevelse

Hans Jørgen Sivertsen havde en positiv oplevelse, da de unge indtog Folkeparken den 17. juni.

DEBAT

Prioriteringer, ja tak!

“Roskilde Konservative ønsker derimod at gennemføre økonomiske prioriteringer i 2018, fordi fordelingen af kommunens midler bør følge udviklingen i samfundet og understøtte de vigtigste af kommunens målsætninger”, lyder det fra partiets uddannelsespolitiske ordfører, Jan Fischer.

DEBAT

Orange Feeling i valgkampen

“Din bemærkning om diktatur er malplaceret og ukonstruktiv”, skriver byrådskandidat Henrik Bundgaard (S) i et svar til Knud Damgaard.

DEBAT

Medarbejderrepræsentant i ROMU’s bestyrelse

“Et tiltag, som kunne medvirke til at imødekomme arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, kunne være at indsætte en medarbejderrepræsentant i museets bestyrelse”, mener Per Karlsson, tidligere musemsinspektør og ROMU-tillidsmand.

DEBAT

Bevar og udvikl en vigtig del af Jyllinges DNA

“Overvejelserne omkring anvendelse og positiv udnyttelse af disse bygninger kræver en fælles politisk vilje og respektfuld lydhørhed for Jyllinges borgeres oprigtige ønske”, mener Bo Jens Christensen.

DEBAT

Anonymitet og demokrati

“Normen i det danske retsvæsen er, at du som vidne ikke kan være anonym, og kun i helt særlige tilfælde kan retten beslutte, at tiltalte ikke må få dit navn at vide. Så eksemplet duer ikke i forhold til at forsvare anonyme kilder i pressen”, mener Keld Holm.

1 2