Ny trafikkampagne har ramt Roskilde: Brug 2 sek. mere

0

Både formanden for Plan- og Teknikudvalget og færdselschefen i Midt- og Vestsjællands Politi mener, at Rådet for Sikker Trafik rammer plet med nyt budskab.

Statistikken taler sit tydelige sprog. Antallet af cyklister der bliver dræbt eller kommer til skade i de danske vejkryds har været konstant de seneste mange år, og kurven viser umiddelbart ingen tegn på at knække.

I 2012 lå antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i kryds på 360, mens tallet i 2016 lød på 369. Det viser tal fra Vejdirektoratet på baggrund af indberetninger fra de danske politikredse. Statikken afslører samtidig, at Midt- og Vestsjællands Politikreds i samme periode tegnede sig 90 krydsulykker med enten dødelig udgang eller alvorlige skader til følge.

På den baggrund har Rådet for Sikker Trafik netop igangsat den landsdækkende kampagne ’Brug 2 sek. mere’, der opfordrer alle trafikanter til at orientere sig en ekstra gang, inden de bevæger sig ud i knudepunkterne.

Teknik løser ikke alt
Roskilde Kommune deltager i det præventive opråb sammen med 67 andre kommuner landet over, hvilket helt konkret betyder, at trafikanter netop nu bliver mødt med plakater i en lang række kryds, der opfordrer til at udvise ekstra omtanke.

”Vi må desværre acceptere rigtig mange ulykker i trafikken, og dem skal vi gøre, hvad vi kan for at undgå. Vi prøver hele tiden fra Plan- og Teknikudvalgets side at optimere de kommunale kryds, men mange gange kan man stå tilbage efter en ulykke og tænke, det kunne være undgået, hvis man havde brugt to sekunder mere. Derfor er vi med i kampagnen”, forklarer Tomas Breddam (S), formand for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune, der selv har cyklen som sit foretrukne transportmiddel og kan nikke genkendende til budskabet fra Rådet for Sikker Trafik.

”I og med at jeg kører på elcykel, kommer jeg ofte hurtigt til krydsene, og derfor er det ekstra vigtigt at holde øje med, om bilerne har set mig. Det er gensidig forpligtigelse at sikre, at man er set”, lyder det.

Politi: Generelt problem
Udmeldingen møder genklang hos Midt- og Vestsjællands Politi, der gerne ser krydsende trafikanter øge agtpågivenheden.

”Det er generelt et problem, at folk ikke bruger nok tid på at orientere sig i. Når der sker uheld i kryds, er det et samspil af flere faktorer, det kan være at folk kører lidt for hurtigt eller er påvirkede, men vi har måttet sande, at manglende opmærksomhed er en meget væsentlig faktor”, lyder det fra Peter Stryhn, færdselschef i Midt- og Vestsjællands Politi.

Et af de seneste eksempler på en dødsulykke i et roskildensisk kryds skete tilbage i januar 2017, hvor en 50-årig kvindelig cyklist mistede livet, da hun ved Gartnervang og Astersvej forsøgte at overhale en bil venstre om, samtidig med at bilen foretog et venstresving. Helt generelt lyder opfordringen fra færdselschefen, at alle trafikanter – og altså ikke kun bilisterne – bør tage Rådet for Sikker Trafiks opfordring til efterretning.

”Kampagnen henvender sig til alle, der færdes i kryds. Og lige så vel som at det ikke kun er cyklister, der risikerer at komme til skade, gælder problemet med den manglende opmærksomhed også alle trafikanter”, forklarer Peter Stryhn.

Deltag i debatten
Del.