Vor Frue – gammelt sogn og ung by

0

Kirken, der gennem mange århundreder var sognekirke for landsbyerne Kamstrup, Tjæreby, Skalstrup, Darup og Hastrup, har en spændende og lang historie. De ældste dele er bygget af Svend Nordmand, der var bisp i Roskilde fra 1073 til 1088. Omkring 1160 oprettes et nonnekloster i tilknytning til kirken. Det er dog først i 1177, at klosteret bliver stort og mægtigt. Absalon flytter liget af en kvindelig slægtning, der var begravet ved stranden i Køge.

Hun var begravet i uindviet jord, da hun var mistænkt for at have begået selvmord. Absalon forsøgte at få hende ophøjet til helgen, hvilket dog ikke lykkedes. Klosteret og kirken blev udvidet og var indtil reformationen i 1536 et af de rigeste klostre i landet. Efter reformationen blev klostret revet ned, og kirken forfaldt og måtte restaureres i 1857. Foruden at være sognekirke for Vor Frue Sogn fungerede den også som sognekirke for den del af Sankt Jørgensbjerg Sogn, der lå omkring Hedegårdene. Kamstrupstien var den gamle vej for beboerne fra Kamstrup, når de skulle i kirke. I mange år fik kirken mere ud af sognet, end sognet fik ud af kirken.

Den nye sognekirke
I 1907 får sognet sin kirke beliggende centralt i sognet tæt ved den skole, der er bygget ved den gamle landevej mellem Roskilde og Køge. Det bliver domkirkens arkitekt Hans Jørgen Holm, der tegner den nye kirke. Han havde de seneste 30 år sat sit præg på dansk arkitektur. Det bliver en spændende kirke. Holm kender arkitekturhistorien og bruger mange virkemidler fra tidligere tiders arkitektur. Han sætter dem nu sammen på en lidt anden måde, så det bestemt ikke ligner en traditionel landsbykirke med skib og tårn. Kirken bygges på en høj på omkring 52 meter over havoverfladen.

Den gamle Vor Frue Kirke under restaurering i 1857 malet af Jacob Kornerup.

Den har ikke noget tårn, men et spir som Margretespiret på domkirken, der sidder på toppen af en ’tagrytter’. Kirken ligner den østligste tredjedel af domkirken. Det kunne se ud som om nogen har skåret domkirken igennem og kasseret den store del med tårnene og opført resten. Kirken får navnet Vor Frue Kirke, men beskrives beliggende ved Kamstrup. I 1950’erne, da jeg var gammel nok til at cykle til Solrød og bade, var man ikke i tvivl om, at der var en by, der hed Vor Frue. Det var nu bare ret få huse langs den gamle landevej. Ser man på luftfoto fra 1954, bekræftes det.

Vor Frue vokser hvert år
De få huse lå nu godt, og der var både skole, kirke og indkøbsmuligheder. Man skal dog helt frem til efter 1970, før der blev lavet udstykninger og opført villaer. I dag rummer byen omkring 720 indbyggere. Den ligger jo også tæt på Roskilde, men har lokale pasningsmuligheder for børn. Der er mange, der med god grund gerne vil bo i et overskueligt lokalt miljø.

Byen vokser dog meget hvert år. Sædvanligvis siges det, at Roskildes indbyggertal stiger til mere end det dobbelte, når der er festival. Festivalpladsen ligger dog ikke i Roskilde, men snarere i Vor Frues baghave. Det er jo reelt Vor Frue, hvis indbyggerantal stiger mere end 100 gange hvert år. Det er givet en udfordring: ”Er I der, Vor Frue?”

Deltag i debatten
Del.