Vindinge – skole, boliger og betonknusning

0

Er nybyggeri i Vindinge en “win win” situation?

Det kommende byggeri i Vindinge skal helst være en gevinst for alle parter. Hvem er parterne? Det er investorer, der skal sælge eller udleje de kommende boliger. For dem er det vigtigt, at boligerne bliver attraktive, at kommende beboere får lyst til at bo netop der i de boliger, der bliver bygget. De nuværende beboere er bestemt også en part, der ikke ønsker den gamle landsby ødelagt af for megen trafik. Roskilde Kommune har også en interesse i at tiltrække nye skatteydere uden at skulle investere store beløb i byggeri, fx en ny skole.

Skolen er parat

Det er en flot passende skole på postkortet fra 1909. Skolen har uden tvivl med de mange tilbygninger gennem tiden kunne give eleverne fra lokalområdet en passende skolegang. Der har dog været en periode, hvor skolen ikke underviste de ældste klassetrin. Efter 7 klasse blev de henvist til Hedegårdenes Skole. Det skoleskifte har mange forældre fravalgt og efter 7. klasse sendt deres børn i privatskole. Det skulle nu være et overstået kapitel. Fremover kan eleverne forblive på den lokale skole i Vindinge. Uden tvivl noget der vækker glæde lokalt, men også eventuelle tilflyttere vil hilse det velkomment med tilfredshed.

Postkort udgivet af Flensborg i 1909.

Nye boliger og grusgravning

Der er forelagt og behandlet ny lokalplan for et område i den sydlige del af byen, og der er forelagt kommende planer for et område nord for byen. Begge områder ligger tæt på grusgraven, der vil fortsætte deres virksomhed nogle år endnu. Den grusgravning der foretages tæt på byen er problematisk med hensyn til støj og støv. Her skal man lægge vægt på, at de problemer er midlertidige og vil indenfor en relativt kort årrække bidrage til flere nye naturområder, hvor Hedeland er et godt eksempel. Det er ikke Roskilde Kommune, der har indflydelse på, om der må graves grus, men kommunen kan medvirke til, at generne bliver så små som muligt.

En “slange” i paradis

Helt aktuelt er der dog en trussel på vej mod Vindinges status som et godt sted at bo. Roskilde Kommune kan ikke forhindre grusgravning i området, men Nymølle har ansøgt om tilladelse til at knuse beton. For øjeblikket har virksomheden tilladelse til at knuse sten. Denne tilladelse har man forsøgt at få til at omfatte beton. De nuværende beboere protesterer og samler underskrifter. Det er bestemt ikke uden grund. Beton har en helt anden kemisk sammensætning end de sten, man normalt knuser. Støv fra beton er farligt og kan give KOL. Nymølles direktør har forsøgt at berolige beboerne ved at udtale: “Der kommer ikke et nyt anlæg. Det kommer til at foregå på det anlæg, hvor vi i forvejen knuser sten. Det støver hverken mere eller mindre”. Hermed erkender Nørklit, at det støver! Så hvis mange skal have lyst til at flytte til byen, skal der bestemt ikke gives tilladelse til betonknusning.

Fordelene kan blive for alle

Der er fordele for de nuværende beboere ved udbygning. Der er dog betingelser, som skal opfyldes. De udfordringer, der vil komme trafikalt, skal løses. Det er de nuværende lokale beboere, der ved, hvor udfordringerne er størst. Det er derfor dem man skal lytte til, hvis en afhjælpning af de problemer, der allerede er i dag, vil blive gennemført hurtigere, kan det blive en fordel for alle.

Deltag i debatten
Del.