Viby har været overset

0

Ser man på det gamle kort, der er tegnet i 1768, er de små landsbyer tegnet med. Der er dog ingen Viby. Der er ’Vibye mølle’ og ’Vibye gaard’. Selve Viby synes at være overset. Den var der nu, og ved den følgende folketælling i 1787 boede der 133 i Viby. I de fleste nabobyer boede langt færre. Viby er ’overset’ på kortet, men ’Vibye gaard’ er fremhævet. Den havde allerede i 1768 en lang historie.

Vibygårds historie
Dansk Center for Herregårdsforskning fører gårdens historie tilbage til 1300-tallet. Helt frem til midten af 1600-tallet tilhørte gården adelsslægten Sparre. Den mest betydende var nok Jens Thorbensen Sparre, der var blevet rigskansler og senere slået til ridder. Af andre ’store mænd’ kan nævnes rigsadmiralen Ove Gjedde, der i 1620 skaffede Danmark en besiddelse i Indien, nemlig Trankebar. Gården blev som andre godser før 1788 drevet ved hjælp af hoveri. Foruden de faste folk på gården skulle omegnens bønder hjælpe til ved såning og høst med mere. Det skete naturligvis, lige når de selv havde brug for tid til at dyrke jorden på gården, hvor de selv boede.

Bygningsmæssigt er der intet fra den gamle middelalderlige gård tilbage. Hovedbygningen var en solid grundmuret bygning med et tårn, der dog blev nedrevet. Gården havde oprindeligt sit eget mejeri i en af de bygninger, hvor der før andelsmejerierne blev fremstillet ’Herregaards-smør’. Den nuværende hovedbygning blev opført af Josias Daniel Hansen Schmidt i 1857.

Udsnit af kort tegnet i 1768, hvor byen Viby synes helt overset.

Økologi og familiepleje
Kører man i dag ad Vibygårdsvej, er de store avlsbygninger fra 1936 og 1949 meget dominerende. Man kan dog få et lille glimt af den velholdte hovedbygning. Man får nu intet indtryk af, hvilke aktiviteter der bidrager til at holde både hovedbygningen og den nærliggende sidefløj i fin stand.
I dag drives der stadig landbrug på godset. Køber man et ’Vibygård-lam’, har det haft gode dage med at spise økologisk græs og kløver.

En sidebygning har siden 1986 været de fysiske rammer omkring Familiecenteret Vibygård. Centeret er både et dag- og døgntilbud. Det modtager familier fra hele landet efter indstilling fra hjemkommunen. Her kan familier få støtte til at komme på ret køl og få et skub i en positiv retning.

Er Viby overset i dag?
Der er bestemt nogle beboere i Viby, der føler, at byen er overset. I det nuværende byråd forsøger politikerne efter bedste evne at tilgodese alle dele af hele kommunen. Roskilde by er i nogen grad ’hovedstaden’. Her bor de fleste, og her er de ting, der tiltrækker turister og handel. Her bruges de fleste anlægskroner. Der er da også borgere, der mener, at kommunen skulle bruge flere penge i deres område.

I Jyllinge vil man have flere penge til dige, og i Viby mener man sig overset med hensyn til svømmehal. Her kan man dog hævde, at Viby sammenlignet med Jyllinge stadig er for lille. Til det kan man sige, at en svømmehal i Viby ikke kun en svømmehal for Viby, men en svømmehal for hele den gamle Ramsø kommune. Byrådet burde i det mindste udpege det mest passende sted, så den kommende udvikling kan tage hensyn til det – og for at vise, at Viby ikke er overset.

Deltag i debatten
Del.