Svogerslev – bevaret kultur og ny natur

0

I Danmark ligger de gamle landsbyer tæt. Herfra har man gennem mange hundrede år opdyrket og omformet vores natur. Det er få landsbyer, hvor de gamle gårde er bevaret. Tit er det kun enkelte gårde og huse, der har overlevet udviklingen. Ofte er der enkelte gamle huse og gårde, men de har ofte langt nyere huse som naboer. I Svogerslev brændte mange gårde ved en stor brand i 1914, men der er stadig en lille gade med huse og bygninger, der kan føres tilbage til før 1800. Svogerslev ligger også tæt på et af de mest naturskønne områder. Så Svogerslev er et fint udgangspunkt, hvis man vil nyde både kultur eller landskab.

Strædet fotograferet af Kristian Hude før 1910.

Strædet i Svogerslev

Hvis man giver sig tid og ikke bare suser igennem Bygaden i Svogerslev, er der andre bygninger end kroen og kirken, der vidner om tidligere tiders kultur. F.eks. det lille stræde, der kort og beskrivende hedder Strædet. Her findes der flere stemningsfulde bindingsværkshuse. Strædet ligger tæt på kirken. I folketællingen fra 1787 kan man se, at Ledreborg Gods ejede det meste af byen bl.a. kroen, men også “Roskilde Frøkenkloster” ejede en stor del. Den ene ejendom på det gamle foto, blev nedrevet omkring 1910. Der er formentlig ikke meget i de resterende huse, der er fra før år 1800. Det er private hjem, og de er ombygget og indrettet så de kan fungere som sådan. Man kan derfor godt hævde, at husene ikke rigtigt er bevaret. Man har dog stadig et indtryk af lave stråtækte huse tæt på den gamle landsbykirke. På et tidspunkt blev det overvejet, at rive husene ned og frilægge kirken. Man valgte at bevare og selv et nærliggende næsten nyt hus er opført i samme stil, som de oprindeligt gamle.

Lynghøjen – en oldtidshøj

Syd for Svogerslev lå tidligere en bronzealderhøj. Allerede på meget tidlige kort kan man se, at en vej delvist har gennemskåret højen. Den var med sine 51 meter det højeste punkt i nærheden af byen. I 1997 bliver den undersøgt nærmere i forbindelse med planerne om udgravning af grus. Her nævnes det også, at den er overpløjet. Da tilladelsen til bortgravningen af højen blev givet, var den allerede ødelagt. Der er mere end 20.000 gravhøje i Danmark. Langt fra alle er undersøgt. Denne blev dog undersøgt, men først da man ville grave den væk.

Den nye “natur” – Lynghøjsøerne

Allerede da oldtidshøjen blev skabt i bronzealderen, var det strengt taget ikke længere oprindelig natur. Søerne er da også ret nye og fremkommet ved gravning af grus. Man kan dog med nogen ret kalde det natur, fordi området nu, efter udnyttelse, bliver givet tilbage til naturen. Det er i høj grad naturen, der nu bestemmer hvilke planter, der vil sprede sig i området. Her vil ikke blive brugt sprøjtemidler, der kan skade insekt- og dyreliv. Man kan de følgende år følge hvordan “naturen” vender tilbage til den planlagte badesø. Der er dog en begrænsning for, hvor meget området vil blive brugt og nyt. Nok ligger det tæt på Svogerslev, men syd for Lindenborgvejen. Man kan med rette diskutere om husene i Strædet er for ombygget til at kaldes “bevaret”, og om den nye sø er for ny til at kaldes “natur”. Jeg kan dog nyde begge dele.

Deltag i debatten
Del.