Strandgade – ild, vand og dige

0

Strandgade er en af byens virkelig gamle veje. Det var den vej, man kom til Bistrup Kirke, der var en af de meget besøgte valfartskirker. Ved den lå ’Christi Blods Kilde’, der er med på Resens kort fra 1677.

Da dette foto bliver taget 1894/95, er det en meget benyttet vej om sommeren. Det var den vej, man skulle, hvis man ville bade fra Søbadeanstalten. Havde det været et sommerbillede, ville man have set Søbadeanstalten i baggrunden. Trafikken af badende gav dengang problemer, når det var ’latinerne’ fra Katedralskolen, der skulle til svømning. Ofte gav det anledning til, at ’Bjergdrengene’ samledes og reagerede på denne indtrængen på deres område.

Strandgade 3 i dag. Set fra modsatte side. Foto: Per Steenholdt

Der var oprindeligt kun huse på sydsiden. På fotoet er det gavlen af Strandgade 3, der ses. Netop på grund af truslen fra fjorden var man, allerede inden billedet blev taget, begyndt at fylde op med affald ’oppe fra Roskilde’. Hele rækken af huse på den anden side af vejen er bygget på fyld anlagt som beskyttelse. Det var ret sent vejen fik navnet ’Strandgade’ – det navn var i ældre tid forbeholdt et stykke af den nuværende Frederiksborgvej.

Den ’røde hane galede’ i 1861

Det var ikke kun vandet fra fjorden, der var en trussel. I 1861 lå der formentlig kun fem huse på vejen. Den 18. september 1861 aflægger Sømme Herreds brandforsikringsvurderingsmænd besøg ’ved stranden’ på Sankt Jørgensbjerg. Tre huse er nedbrændt, blandt andet huset man ser på billedet. Det var dengang ejet af vognmanden Niels Olsen, der havde lejet det ud. Det er da også ham, der den 26. marts året efter får vurderet den ejendom, som ligger der i dag. På det ældste billede er bindingsværket overkalket, som man gjorde her på egnen. Ved beskrivelsen i 1862 nævnes den solide sokkel, der var nødvendig, netop fordi huset var udsat for risiko ved stormflod. Huset er i alle officielle papirer opført i 1780. Har man bare lidt forstand på bindingsværk, kan man godt se, at det er opført langt senere.

Der kommer et dige

Bodil var hård ved især tre områder i Roskilde Kommune. Det blev hurtigt klart, at der skulle opføres diger tre steder. Det er dog kun ved Strandgade, at man nu er gået i gang. Netop ved Strandgade har der ligget huse gennem flere århundreder. I de andre områder har der kun har været bebygget i få generationer. I løbet af få måneder vil en storm af Bodil-styrke være noget, der kan tages med sindsro.

Strandgade i dag

I dag er det en lille, hyggelig gade med huse på begge sider. I modsætning til tidligere, så fremstår Strandgade nr. 3 nu med bindingsværket malet sort. Tidligere var det ikke noget, man gjorde på Roskilde-egnen. Som man ser på det ældste foto, blev bindingsværkshusene dengang kalket helt hvide. Der er ikke længere trafik af svømmere på vej mod Kællingehaven. Naturelskere kan med fordel gå den vej, hvis de vil nyde Kællingehaven eller gå til Sankt Hans Have. Der kan dog komme trafikale problemer i den smalle gade. I dag er det strandjægerne og sejlere, der trækker trafik til gaden. Der kan hurtigt komme i problemer i den smalle gade, hvis for mange på én gang mener, de kan køre ud for enden af Strandgade og tømme deres bil for grej.

Deltag i debatten
Del.