Nu forsvinder Haraldsborg

0

Det er ikke den gamle bygning, der er opført som husholdningsskole, der forsvinder. Bygningen består, men takket være en donation fra Winnie Liljeborg får den nyt liv som julemærkehjem.

Det er navnet Haraldsborg, der forsvinder. Det navn har i mere end 850 år været knyttet til en bygning på dette sted. Først til den oprindelige Haraldsborg, senere en vandmølle og sidst til bygningen, der blev opført som husholdningsskole. I fremtiden vil navnet være ’Julemærkehjemmet Liljeborg’.

Borgen Haraldsborg
Borgen kan knyttes til Harald Kesja (1080-1135) og en meget dramatisk periode for både Danmark og Roskilde. En periode præget af kampen om kongemagten. De fleste kilder nævner, at det er Harald, som oprindeligt byggede Haraldsborg, men han har muligvis kun forstærket et ældre voldanlæg, der lå strategisk godt lidt nord for byen, tæt på den senere galgebakke. Lokale, tyske håndværkere hjælper med bygningen af et stort tårn.

Borgen bliver i 1133 belejret af Erik Emune. Da Erik ved hjælp af tyske håndværkere i Roskilde får fremstillet belejringsmaskiner, såkaldte ’blider’, kan borgen ikke forsvares, og Harald må flygte. Tyske håndværkere har både gjort borgen stærk og bygget maskiner, så den kunne ødelægges. Året efter tager Harald sin hævn. De tyske håndværkere i Roskilde får skåret deres næser af.

Hendrik Behrmann, der besøger stedet omkring 1832, finder murbrokker i området og nævner i sin bog fra samme år, at en del ’kongebreve’ er underskrevet på Haraldsborg og ikke på kongsgården, der lå i byen. Ifølge Behrmann blev ’Borgen’ nedrevet i 1534, ironisk nok af tyske tropper under ’Grevens Fejde’.

Vandmøllen Haraldsborg
Ifølge Mette Høj fra Roskilde Museum omtales møllen første gang i 1295, da Erik Menved skænker møllen til Sankt Agnes Kloster i Roskilde. Siden kommer den til at tilhøre Duebrødre Kloster. Den findes også på de ældste kort. I 1677 kalder Resen den Haralds Mølle, mens den i 1753 har navnet Haraldsborg Mølle.

Kristian Hudes fotografi af møllehjulet, der overlevede branden i 1909. Udgivet som postkort af Flensborg i 1910.

Det var en vandmølle, der modtog vand fra flere kilder. Den nedbrændte ved en påsat brand i 1909 for aldrig siden at blive genopført. Møllen og den firlængede gård havde ligget i det gamle Sankt Ibs sogn. Dette sogn var i 1808 blev slået sammen med Sankt Jørgensbjerg sogn og var en del af denne kommune, da den nedbrændte i 1909. Der gik dog næsten ingen tid, før der igen var en bygning med navnet Haraldsborg.

Husholdningsskolen Haraldsborg
Himmelev havde i 1907 fået en højskole, og Sankt Jørgensbjerg fik i 1910 en husholdningsskole. På de ældste kort fra 1911 kaldes den ’Haraldsborg Kogeskole’. Den blev opført på jord tilhørende møllen. Bygningen blev efter lukning af skolen købt af Roskilde Kommune i 1956 og omdannet til plejehjem.

Den har siden haft flere funktioner. Den gamle hovedbygning bliver bevaret og renoveret. Det er navnet ’Haraldsborg’, der nu erstattes af det knapt så historiske Liljeborg. Er det er kun en romantisk historiker, der midt i glæden over Winnie Liljeborgs donation og det nye formål, fælder en lille tåre over, at det historiske navn forsvinder?

Deltag i debatten
Del.