Muren til højre er dømt til nedrivning

0

David Højer, direktøren for ”Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke”, har i foråret udtalt, at fonden håber at kunne indvie det nye center i 2022. I samme forbindelse udtaler han, at centeret bliver opført på direkte opfordring fra Unescos verdensarvskomité. Det er dog hævet over enhver tvivl, at Unesco ikke har peget på netop det sted som stedet hvor, et sådant center bør bygges.

Domkirken kom på Unesco listen ikke kun på grund af kirken selv, men også på grund af de nærmeste omgivelser. Der er ikke valgt nogen udformning for det kommende center. Roskilde Kommune har valgt, at stille arealet hvor restauranten Rådhuskælderen har udeservering til rådighed. Der er endnu ikke valgt et endeligt projekt, men det fremgår, at centeret skal være delvist nedgravet. Indgangspartiet skal være over jorden og skal opføres, så det er markant synligt fra Stændertorvet og skal passe til torvets ”arkitektur”.

Langt mere end en have
Beslutningen om netop denne placering kan kun forstås, hvis man betragter det som en anden og bedre brug af en have. Den betragtningsmåde er dog helt forkert. Formelt set var det institutionen ”Duebrødre Hospital”, der var bygherren og opførte bygningen, der blev indviet i 1880. Reelt set var det Roskilde Domkirke der, via sin arkitekt Johan Daniel Herholdt, tegnede bygningen.

Herholdt var en af de mest anerkendte arkitekter. Professor, kongelig bygningsinspektør og fra 1871 Roskilde Domkirkes arkitekt. Det var hans opfattelse, at danske arkitekter skulle studere den hjemlige bygningskunst i dens bedste perioder. Det levede han selv 100 procent op til, da han tegnede Duebrødre Hospital, idet udgangspunktet var kirkens ene kapel ”Helligtrekongers Kapel” fra 1460’erne.  Bygningen og ikke mindst muren omkring hospitalets have blev en arkitektonisk forlængelse af domkirken. Udseendet af den mur var ikke bestemt af hensynet til ”hospitalslemmerne”, men var en hyldest til, hvad Herholdt anså for at være det fornemste eksempel på kirkens arkitektur.

Det nyopførte hospital, arkitektonisk totalt underlagt hensynet til kirken.

Fra oprindelig idé til nu
Den oprindelige idé om Formidlingscenteret var, at det skulle nedgraves og ligge på Domkirkepladsen. Planen var, at der fra centeret skulle laves en ny indgang til kirken på kælderniveau. Den nye placering i Rådhuskælderens have blev fremlagt ved borgermøde den  2. december 2014 og støttet af repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Roskilde Museum. Det skete på trods af indvendinger fra bl.a. den tidligere museumsinspektør ved Roskilde Domkirke Anette Kruse.

For at fremme sagen og indsamle de mere end 100 millioner der skal til, er der oprettet en fond. Faktisk to fonde. ”Anlægsfonden Formidlingscenter Kulturarven Roskilde Domkirke” og ”Fonden til Formidling af Kulturarven Roskilde Domkirke”. Det er de samme personer, der er udpeget til begge fonde. Slots- og Kulturstyrelsen, Roskilde Museum, Roskilde Kommune, Nationalmuseet og Roskilde Domkirke er repræsenteret. Formålet er at støtte formidling af den kulturarv, som eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke.

Ændrede forudsætninger
Da tanken om en direkte vej fra et nedgravet center er opgivet, bør man så ikke overveje placeringen endnu engang? Formidling af kulturarv bør vel helst ske uden at rive væsentlige dele af kulturarven ned.  Den gamle tekniske skole bag det gamle rådhus ligger vel tilpas tæt på kirken. Denne bygning er på trods af alder ikke på nogen måde bevaringsværdig. Den kunne ombygges og indrettes uden at stjæle opmærksomheden fra den historie, den skal formidle.

Deltag i debatten
Del.