Historien bag et maleri

0

Historien om et foto, der blev til et maleri, der blev til endnu et maleri.

Man behøver ingen særlig viden for at kunne lide det maleri. De sneklædte grene i forgrunden tilføjer billedet noget særligt. Det kan dog øge udbyttet af at se maleriet, hvis man kender lidt mere til motivet. Hudes hus var beliggende i Klostervang og han havde fra sin stue udsigt mod den bygning, der i dag kendes som “Hjemmeværnsgården”. Da maleriet blev malet, var bygningen kendt som Plambeks Uldspinderi. Bygningen blev opført i 1853 og havde frem til 1922 stadig møllehjul drevet af vandet fra Klosterkilden. Det gør da også maleriet lidt mere spændende at vide, at det er malet af Ole Ring, søn af L. A. Ring, der i 1914 var flyttet til Roskilde og var personlig ven med Hude. Lige netop dette maleri har dog en historie, der bogstaveligt er bag på maleriet.

Historien bag på maleriet

Bag på maleriet er opklæbet en historie skrevet af Fanny Fang, der har ejet maleriet. Den er skrevet på maskine efter samtale med Ole Rings kone i 1959. Her kan man læse, at maleriet var bestilt af Kristian Hude. Dengang oplærte L. A. Ring foruden sin søn Ole også Edv. A. Petersen, der på det tidspunkt drømte om en karriere som kunstmaler. Da Ole kom hjem fra Hude med sit forslag til maleriet, var L. A. Ring ikke tilfreds med træerne i forgrunden. Han malede dem om. Billedet blev så vellykket, at Edv. A. Petersen straks ville købe det for 40 kr. Nu var billedet jo bestilt af Hude, så det var jo ham, der skulle have det. Hude ville nu ikke give 40 kr. for det, næ 20 kr. måtte være nok. Det var nu ikke sjovt at skulle vinke farvel til de 40 kr., så Ole gjorde noget smart. Han malede en kopi af maleriet og solgte kopien til Hude. Det er denne kopi, Fanny Fang senere kom til at eje. Edv. A. Petersen blev ingen kendt kunstmaler, men var i 1959 hvor Fanny Fang skrev historien malermester i Roskilde. Måske findes der stadig den version, hvor L. A. Ring malede træerne i forgrunden?

Hude boede godt med gode naboer

Hude var en af de første, der flyttede til Klostervang. Det var byens kæmner (svarer til nutidens kommunaldirektør) Echardt Møller, der privat havde købt grunden, hvor Klostervang blev anlagt. Hvordan byens øverste embedsmand, endnu engang formåede, at drage personlig fordel af aktiviteter der var til fordel for byen, er en helt anden historie som må vente. De nygifte Arthur og Fanny Fang, var som Hude fristet, af den gode beliggenhed og de bliver hurtigt naboer til Hude. De bliver gode naboer, og der findes da en del billeder af både Arthur og Fanny på besøg hos Hude.

Huller i historien

Efter Fanny Fangs død i 1962 arves billedet af medlemmer af familien Frederiksen. Det er noteret, at maleriet har tilhørt Fanny og hvilke medlemmer det overgik til. Det er dog ikke noteret fra hvilket år, Fanny ejede det. Det er dog meget sandsynligt, at Fanny, der både har kunne beundre udsigten til Plambeks Uldspinderi og maleriet af det, allerede kan have fået det i 1929 i forbindelse med Hudes død. Hude viste godt, hvilken dag han ville dø – han bestemte den selv. Han havde forinden bragt orden i sine ting. Om Hude forærede maleriet til Fanny i levende live, eller hun arvede det, vides ikke. Der er jo et hul i historien. Det, der aktuelt kan siges, er, at da maleriet dukker op hos Bruun Rasmussen, er der nogle opmærksomme medlemmer af foreningen “Rings Venner”, der køber det. Det hænger nu lokalt, side om side med mere anerkendte malere end Ole Ring. Det er ikke kun motivet, der nydes, men også historien bag maleriet.

Deltag i debatten
Del.