Her lå Den Blå Butik

0

Hvis man i dag skal forklare en fremmed hvor Algade 21 ligger, vil man nok sige på hjørnet af Algade og Sankt Peders Stræde – lige overfor Importøren. Hvis man skulle gøre det samme for mere end 250 år siden, ville forklaringen blive en helt anden.

Dengang kunne man med rette sige, at det var sidste hus på venstre hånd i Algade, hvis man kom fra Torvet. Man ville nok også sige, at det var på hjørnet af Algade og Vagtstrædet. Efter Vagtstrædet kaldte man gaden Hestemarkedsgade.

Det gamle Vagt og sprøjtehus
Det er ved beskrivelsen af alle ejendomme i byen i 1761, at man kan læse, hvordan beliggenheden blev beskrevet. Her kan også læse, at det var ”Byens Vagt og Sprøjte Hus. Det var formentlig opført efter den seneste bybrand i 1735. Bygningen var på 12 fag.

I den ene ende lå to vagtstuer, og den anden blev brugt til opbevaring af brandmateriel herunder en sprøjte. Ejendommen beskrives de følgende år. Den mest grundige beskrivelse er fra 1791. Her beskrives briks til vagten, og der nævnes et lille køkken. Der er dog ingen oplysninger i folketællingerne om, at der har været bolig.

Enten er ejendommen ikke nævnt, eller også står der at den var ubeboet. Bygningen beskrives sidste gang som ”sprøjtehus” i 1867. Navnet ”Vagt og Sprøjte Hus” hænger dog ved nogle år endnu.

Telegrafstation
Fanny Fang har en beskrivelse af Algade i ”Jul i Roskilde” i 1934. Her skriver hun, at ”Da statstelegrafen aabnedes i Roskilde i Roskilde 1867, fik den sine første lokaler her”. I første omgang en lidt overraskende oplysning. I 1867 beskrives ejendommen stadig som Vagt og sprøjtehus, og ved Roskilde station beskrives en telegrafstation.

Oplysningen ser nu ud til at være ganske korrekt. Fanny Fang skriver ”statstelegrafen”. Telegrafstationen ved stationen var ikke ”statstelegraf”. Både stationen og sprøjtehuset bliver beskrevet den 31 maj i 1867, altså tidligt på året. At ”statstelegrafen” flytter ind bekræftes af bykort fra 1870 og folketælling fra samme år.

Det år bor den fungerende telegrafbestyrer sammen med sin kone i ejendommen. Det er formentlig ikke mange år, telegrafstationen har til huse i den bygning. Kommunen sælger ejendommen. I skødet fra årsskiftet 1884 til 1885 kalder man stadig ejendommen for ”Vagt og Sprøjtehus”, selvom den ikke har fungeret som sådan siden 1867.

Algade 21 i dag. Foto: Per Steenholdt.

Forretningsejendom og Blå Butik
Da Fanny Fang skriver sin artikel i 1934, ejer ejendommen af ”Galanterihandler Th. Petersen”. Han var formentlig den første, der åbnede en butik i ejendommen. Den mest kendte butik er uden tvivl legetøjsbutikken ”Den Blå Butik”.

Det er en butik, der ofte nævnes i lokale facebookgrupper. Det kan ofte være svært at finde billeder og oplysninger på nettet om nyere butikker eller ejendomme. Det er ofte overladt til hukommelsen. Jeg har selv i slutningen af 1950´erne og begyndelsen af 1960 ´erne stået med næsen trykket flad mod ruden og set, hvad man kunne købe, hvis man bare lige havde 3,85 kr. I det kommunale byggesagsarkiv kan man se, at ejeren af ”Den Blå Butik”, Sv. Rosten Petersen, har ansøgninger om ombygninger allerede før 1950.

Ejendommen er vurderet til at være opført i 1840 og betragtes som bevaringsværdig. 1840 er et tilfældigt gæt. Der sker ikke noget med bygningen det år. Den beskrives stort set på samme måde i 1837 som i 1867. Egentligt er det mere korrekt at tale om en bygning opført kort efter 1735, der har gennemgået så mange ombygninger, at der nok ikke er noget som helst tilbage fra den tid.

Et år har den fået en ny bagvæg, et andet år ny gavl. Gavlen mod Sankt Peders Stræde er rykket en smule, ellers er det en bygning af samme størrelse som ved opførelsen. Mange mener, at Roskilde har mistet megen charme ved nedrivninger og opførelse af store ejendomme. Det er faktisk lidt overraskende, at det ikke er sket med Algade 21.

Mens jeg og mange andre har set med længsel gennem vinduerne i Den Blå Butik har ejeren fremsendt et forslag til en helt ny bygning. Hvorfor det byggeri ikke blev gennemført, fremgår ikke, men lidt heldig har man da lov til at være.

Deltag i debatten
Del.