Gustav Holmbom – en overset maler fra Roskilde

0

I dag hænger der formentlig i en del danske hjem stemningsfulde landskabs malerier med signaturer GH og et årstal. Det kan som her være et fjordlandskab, hvor man aner Roskilde Domkirke i baggrunden, eller et motiv fra Dyrehaven, eller andre navngive lokaliteter. Man kan godt opgive, at finde det sted, maleren stod – det er kun stemningen, der er korrekt. De navngivne motiver er tilført enten Domkirkens silhuet eller en rød port, kendt fra Dyrehaven. Det vides ikke, hvor mange malerier maleren har malet, men i dag kasseres de næppe. Skulle man arve et sådant maleri og ikke selv vil have det hængende, har det en sådan værdi at det sælges via auktionshuse ved online auktioner. Man kan derfor på nettet se, at maleren er Gustav Holmbom, og man får oplysningen om, at han er født 1859 og død 1946. Når jeg på trods af, at hans navn stadig er kendt, hævder at han forsvandt, skyldes det, at Holmbom hverken blev født i 1859 eller døde i 1946. Malerierne findes stadig, men kunstmaleren, mennesket Gustav Holmbom er glemt og forsvundet. Det vil jeg gerne råde lidt bod på.

Gustav Adolf Billing Holmbom 1851-1903

Ved at søge i diverse kirkebøger og folketællinger, kan man finde frem til en hel del faktuelle oplysninger. Gustav blev ifølge kirkebogen født i Roskilde den 28. maj 1851 som søn af malermester Jens Peter Holmbom, der netop havde nedsat sig som malermester i Roskilde. Ser man i folketællingen fra 1870, bor familien Holmbom på hjørnet af Olsgade og Provstevænget i en ejendom, familien ejer gennem flere generationer. Gustav er som to andre af sine brødre malerlærlinge. Her forsvinder Gustav ud af folketællingerne i Roskilde. Han gør det nu ikke alene. Tømrermester Wagners unge datter fra Blågårdstræde forsvinder med. De kan findes boende i Guldbergsgade i København i en folketælling fra 1895. Af den fremgår det, at de er gift og har boet i København siden 1872. Gustav er registreret som kunstmaler, og de bor sammen med en datter, der er født i 1874, og ernærer sig som musiklærerinde. Gustav Holmbom dør allerede i 1903. At være bygningsmaler i Roskilde som sin far, passede ikke Gustav. Hvor godt hans liv har været, ved vi ikke. Men i kirkebogen for Kapernaum Sogn er han ved sin død den 24. oktober 1903 registreret som kunstmaler.

GH 1859-1946

Søger man i Weibachs Kunstnerleksikon, der på det nærmeste er en bibel, er Gustav Holm nævnt. Bornholms Kunstmuseum har fået et maleri i forbindelse med et testamente. Maleren beskrives som ukendt. Der findes dog megen omtale af Gerhard Heilmann, der netop fødes i 1859 og dør i 1946. Heilmann var både kendt og anerkendt. Han fik blandt andet opgaven at tegne den første kendte “Plovmand”, der prydede de danske pengesedler fra 1910 til 1964.

Udsnit af Sylvest Jensen luftfoto fra 1936-38 der viser ejendommen som familien Holmbom ejede i generationer set fra gårdsiden.

For en historiker virker det besynderligt, at de to kunstmalere forveksles kun fordi deres signatur er GH. Det er meget let at se forskel på deres signaturer, især da Gustav Holm i modsætning til Gerhard Heilmann daterer sine malerier. Forvekslingen mellem de to malere er dog langt værre end bare forkerte årstal. Søger man på hvilke malerier af Heilmann, der er solgt via velrenommerede auktionshuse, findes der desværre alt for mange eksempler på malerier, hvor signaturen nemt kan genkendes som Gustav Holm. Ikke alene er Gustav Holm og hans oprindelse forsvundet, en del af hans malerier sælges, som var de malet af en anden.

Deltag i debatten
Del.