Forbedring af boligforholdene for byens ældre

0

Billedet af de gamle i Bredgade er et meget misbrugt billede. Det har været brugt til at vise fattigdom i 1890´erne og elendige forhold på fattiggårde. Det har dog nok slet ikke været Kristian Hudes mening, at det foto skulle vise elendighed. Det er fra omkring 1905 og viser gamle foran alderdomshjemmet, der lå bag fattiggården i Bredgade. Fattigdom har Kristian Hude vist på andre billeder fra Bredgade. Bygningen er gammel, men var ikke væsentligt ringere end private boliger på samme tid andre steder i byen. Der eksisterer en folketælling fra den periode. Beboerne er talt op i forbindelse med fattiggården, der lå ud mod gaden. I bygningen boede bl.a. to idioter og en ung prostitueret. I mellembygningen, som var alderdomshjemmet, boede tre kvinder og ni mænd. Kvinderne, som vi ser på det gamle foto, er mellem 77 og 87 år gamle. Ja, de er gamle, det ses, men de skal ikke slide mere, de får en alderdomsunderstøttelse og har tag over hovedet. Mændene er noget yngre. Den yngste er 66 og den ældste er 76. Hvem af mændene, der er med på dette foto, vides ikke. Det er først og fremmest pladsen i huset, det kniber med, og planerne for nybyggeri er i gang.

De gamles hjem i Sankt Peder Stræde
I 1908 blev der bygget en stor præsentabel ejendom i Sankt Peder Stræde. Året før var Roskilde Kloster færdig med sin nybygning, hvor de fine frøkener fik nye boliger til dem selv og deres tjenestefolk. Helt så fin blev bygningen på hjørnet af Sankt Peder Strædet og Sankt Olsstræde ikke. Den blev dog af så fin kvalitet, at den straks udkom på postkort. Et medlem af gruppen ’Roskilde i billeder’, Karen Margrethe Møller, har været opmærksom og lagt et foto af den store franske altan i gavlen på 1. sal ind i gruppen. Lige under altanen er en stor granit-overligger, hvor der er indhugget ’De gamles Hjem’.

Postkort fundet på ’Fototeket’ af ’De gamles hjem’ i Sankt Peder Stræde.

Er udflytningen forbedring?
Jeg vil ikke tage stilling til, om der på samfundsmæssigt plan sørges godt nok for de ældre, men er nye kommunale plejehjem væk fra bymidten en forbedring? Jeg kan godt forstå dem, der mener, det er synd og skam, at de ældre skal forvises til en pløjemark i udkanten af byen. Det er nu ikke kun de ældre, det handler om – det handler også om arbejdsforhold for plejepersonale. Hvis plejepersonalet ikke kan trives, hvordan skal de så kunne give en god pleje? Bygningen i Sankt Peder Stræde var en klar forbedring i 1908. Den har dog meget små værelser, og en ombygning, så ældre ville kunne blive boede der, ville være en meget bekostelig sag, og der ville blive plads til langt færre. Pengene kan efter min opfattelse bruges bedre ved nybyggeri, der tager hensyn både til de ældre og til de ’varme hænder’, der er nødvendige i plejen.

Deltag i debatten
Del.