Danmarks populæreste maler var fra Roskilde

0

Hvis man spurgte en del af den især ældre del af befolkningen om, hvilken maler, de mente der havde malet det mest kendte maleri på deres forældres eller bedsteforældres tid ville der nok komme en del forskellige bud. Skagensmalerne Krøyer eller Ancher vil givet blive nævnt som nogle af de første.

Det er slet ikke sikkert, at Otto Bache vil blive nævnt. Bache var ”mesteren” for en del nationalhistoriske malerier, hvor ”De sammensvorne rider fra Finnerup lade” nok er et af de mest kendte. Det mest kendte maleri er uden tvivl det viste, af et kobbel heste udenfor en kro. Maleriet blev oprindelig købt af Frederik d. IX i 1878, da det var udstillet på Charlottenborg.

Det er et af de mest reproducerede danske malerier. I 1976 kom det endda på frimærke. Statens Museum for Kunst, hvor maleriet nu hænger, beskriver også maleriet som ”folkeeje”. Det med Roskilde er også helt korrekt. Man kan i kirkebogen læse, at der blev afholdt barnedåb i Domkirken d. 8. oktober 1839, hvor ”konsul og købmand Niels Bache” og hustruen Kirstine Emilie Winther fik døbt deres dreng Otto.

Tilknytningen til Roskilde
Man leder forgæves efter Bache, hvis man søger i folketællingen for Roskilde i 1834. Ottos farfar var færgemand og kaperkaptajn i Helsingør. Det vil sige, at han var statsautoriseret sørøver, med ret til at erobre og plyndre engelske skibe under krigen mellem 1807 og 1814. Efter forfaderens død flytter familien fra Helsingør. Ved folketællingen i 1834 findes familien i Kalundborg.

Her bor familien Bache i Cordilgaden, hvor faderen Niels Bache er købmand og svensk og norsk vicekonsul. Moderen er født ”Winther”, og man kan i kirkebogen se, at ved deres første barns fødsel i 1828 er ”Madam Winther fra Roskilde” fadder ved barnedåben. Det kunne være Anne Marie Winther, der i 1834 bor på hjørnet af Torvet og Allehelgensstræde.

Det er formentlig i 1837, at familien flytter til Roskilde, hvor Ottos mor har familie. Der er afskrifter af folketællingen fra 1840. Her placeres Bache familien på matrikel 57, hvad der i dag svarer til Ringstedgade nr. 2. Afskriften virker pålidelig, og det er da også genboen farver Hammer, der er en af fadderne ved Ottos barnedåb. Familien bliver boende nogle få år, men findes ikke længere i folketællingen i året 1845.

Familien er flyttet til København. Allerede i 1850 bliver Otto i en alder af 11 år optaget på Kunstakademiet, hvor han undervises af Marstrand. Otto er rigtig nok født i Roskilde og må have familie på sin mors side i byen. Det er dog ikke rimeligt at kalde ham en Roskilde maler. Motivet Lindenborg Kro er dog ret tæt på byen, og han kan sagtens have passeret den kro mange gange, hvis familien har besøgt gamle venner i Kalundborg.

Kroens skæbne
Lindenborg Kro havde sammen med Svogerslev Kro været nødvendige hvilesteder for både passagerer og heste på landevejen mellem København og Kalundborg. Den dybe ådal mellem de to kroer gjorde det nødvendigt at have to landevejskroer tæt på hinanden. På nogle årstider kunne det være meget vanskeligt at få hestevogne op ad de stejle bakker.

Da Bache maler billedet i 1878, har kroen allerede mistet lidt af sin betydning ved åbningen af jernbanen i 1875. Lokalt er der dog stadig hestetrukken post til Skibby i mange år. Kroen var stadig populær gennem mange år selvom det var en anden slags hestekræfter, der blev benyttet. Det sluttede nu d. 9. november 1967, da kroen brændte ned. Selvom der blev opført en ny kro, der fungerede som kro i mange år, var det slut med den gamle landevejskro.

Maleriet af kroen er nok heller ikke så populært i dag. Et farvetryk kan nu erhverves for et beskedent beløb. Otto Bache, der blev glemt af kunstkritikerne efter sin død i 1926, er dog i dag vurderet noget højere. Det skyldes ikke mindst den opmærksomhed, som han fik i 2010 ved en særudstilling på Randers Kunstmuseum.

Deltag i debatten
Del.